SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE Divadlo dospelých a mladých Detské divadlo Belopotockého mikuláš

Liptovská neprofesionálna scéna - PROPOZÍCIE

PROPOZÍCIE LNS - regionálne kolo PROPOZÍCIE BM - celoštátne PROPOZÍCIE FEDIM - celoštátne

Liptovská neprofesionálna scéna 2022
Regionálne kolo 47. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých
Belopotockého Mikuláš 2022 v Liptovskom Mikuláši
a
7. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla mladých FEDIM 2022 v Tisovci

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš a neprofesionálneho divadla mladých FEDIM, vrátane
všetkých kôl súťaží, sú vrcholnými podujatiami tohto druhu na Slovensku.
Súťaže sú určené dospelým a mladým (od 15 do 26 rokov).
Súťaže nie sú tematicky zamerané, ani vymedzené.
Súťaže sa konajú každý rok.

Do súťaže sa súbory prihlasujú vyplnením elektronického formulára na webovej stránke: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit. Termín uzávierky prihlášok regionálneho kola LNS: do 1. apríla 2022.