SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE Divadlo dospelých a mladých Detské divadlo Belopotockého mikuláš

LiptovDIV

PLAGÁT PROGRAM TLAČOVÁ SPRÁVA

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje v dňoch 14. a 16. októbra 2022 festival neprofesionálneho divadla v Liptove. LiptovDIV je prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov bez rozdielu zatriedenia podľa vekovej či inej (žánrovej) kategorizácie. Cieľom  prehliadky je pozdvihnúť odbornú úroveň divadelníkov v obciach a mestách v regióne Liptova. Prehliadkovú a vzdelávaciu časť festivalu zaručuje obojstranná reflexia praxe s teóriou. Odbornú a metodickú analýzu výsledkov dramatickej práce budú posudzovať prizvaní odborní lektori  Mgr. art. Renata Jurčová, Ing. Marianna Stančoková, Mgr. Štefan Jurča a MgA. Roman Gombarček. Na festivalovom javisku sa vystriedajú ochotníci z regiónu Liptova a hosťujúce súbory zo Žiliny a Staškova.  Do programu festivalu je zaradených 7 inscenácií. Dramaturgická skladba festivalových inscenácií je rôznorodá. Ponúka prehliadku predstavení s výberom hier od klasických dramatikov Ferka Urbánka a ruského barda Alexandra Nikolajeviča Ostrovského, cez hry svetových súčasných dramatikov Estevena Solera a Joëla Pommerata, až k vlastnej dramatickej tvorbe Andreja Opáleného a Juliany Belkovej.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

VIDEOPOZVÁNKA

VIDEOREPORTÁŽ

Fotogaléria