SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

Katarína, husle odníma

PLAGÁT

ZRUŠENÉ!!!      25.11.2022 / KASS Tranovského 4 / 19:00 hod.

Katarínska zábava s ľudovou hudbou MAGURA v duchu tradičných obyčajov.

Zábava a batôžkové posedenie v duchu tradičných katarínskych obyčajov. Batôžtek s občerstvením a krojová súčiastka sú vítané. Nápoje k dispozícii v bare.
Rezervácie na tel. č. 0905832950 alebo v Liptovskom kultúrnom stredisku.

Vstupné: Dospelí: 10€ Študenti: 5€