SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VÝSTAVY VZDELÁVANIE, KURZY, TVORIVÉ DIELNE

KAPITOLY Z DEJÍN UMENIA - KRAJINOMAĽBA STREDOVEKEJ ČÍNY

PLAGÁT

22. 1. 2022 od 9:00 - 15:00 hod.

Tvorivá dielňa pod vedením odborného lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka.

Jedna hodina - obrazová a teoretická prezentácia, prednáška.

Praktická časť - krajinomaľba, maľba tušom.

Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na KURZY. Vložné vo výške 22,- € uhradíte na mieste lektorovi.