SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VÝSTAVY VZDELÁVANIE, KURZY, TVORIVÉ DIELNE

FIGURÁLNE UMENIE ČIERNEJ AFRIKY

Plagát

1. 10. 2022 / 9:00 - 15:00 hod. / remeselné dielne LKS Nám. osloboditeľov Liptovský Mikuláš

Kresba, grafika, improvizácia na tému figurálneho umenia Afriky. Súčasťou programu je teoretická prezentácia a prednáška, po nej nasleduje praktická časť. (pomôcky a materiál je v cene kurzu)

Lektor: Mgr. Róbert Močiliak.

Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na KURZY. Vložné vo výške 25,- € uhradíte na mieste lektorovi.