SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE Divadlo dospelých a mladých Detské divadlo Belopotockého mikuláš

Divadlo deťom - PROPOZÍCIE

PROPOZÍCIE PROPOZÍCIE ZLATÁ PRIADKA - celoštátne kolo ŠTATÚT celoštátneho festivalu Divadlo a deti v Rimavskej Sobote pre neprofesionálne divadelné súbory dospelých a mládeže (činohra, bábkové, hudobné a pohybové) s inscenáciami pre deti.

Regionálna postupová súťaž detskej dramatickej tvorivosti je základným stupňom vrcholného podujatia 49. ročníka Zlatá priadka v Šali. Súťaž je určená deťom a mládeži do 15 rokov, nie je tematicky zameraná, ani vymedzená, koná sa každý rok.
Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti detskej dramatickej tvorivosti a v oblasti divadla.

 

Do základného kola súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na webovej stránke:  http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit