SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE Divadlo dospelých a mladých Detské divadlo Belopotockého mikuláš

BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ

PLAGÁT PROPOZÍCIE FESTNÍK 1 FESTNÍK 2 FESTNÍK 3 FESTNÍK 4 TLAČOVÁ SPRÁVA

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja, s finančnou podporou Národného osvetového centra a mesta Liptovský Mikuláš.

 
Belopotockého Mikuláš 2022 / 9. – 12. júna 2022 / Liptovský Mikuláš
Vyhlasovateľ, odborný garant a finančný partner: Národné osvetové centrum, Bratislava
Organizátor: Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Spoluorganizátori: Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši, Kultúrne centrum Diera do sveta, Dom Matice slovenskej
Počet súťažných kolektívov: 13
Počet účinkujúcich: 119
Počet divákov: 1500
 
výsledky SÚČASNÉ prúdy divadla:
HLAVNÁ CENA / ZLATÉ PÁSMO / priamy postup:
dNO, Námestovo – Hra na Boha
ZLATÉ PÁSMO / návrh na postup:
Divadlo APOSTROP, Liptovský Mikuláš – Kontra
DISK, Trnava – Stayin´alive
STRIEBORNÉ PÁSMO:
DEMOscéna, Trnava – Čo ohľadom čoho
Tri bodky na ceste, Levice - Palach
BRONZOVÉ PÁSMO:
Divadlo pri fontáne, Michalovce – Samko Tále
Divadelný súbor MAKYTA – Biedermann a podpaľači
 
výsledky TRADIČNÉ prúdy divadla:
HLAVNÁ CENA / ZLATÉ PÁSMO / priamy postup:
Divadlo RAMAGU, Spišská Stará Ves – Medveď a pytačky
STRIEBORNÉ PÁSMO:
Bardejovské divadlo, Bardejov – Sám na javisku
RosArt / divadelné štúdio, Ružomberok – O. Y. E. P.
BRONZOVÉ PÁSMO:
Gbelské ochotnícke divadlo GBELÍK, Gbely – Červené šatky
Divadlo Hubová, Hubová – Všetko naopak
Divadelný súbor Hviezdoslav, Spišská Nová Ves - Kar
INDIVIDUÁLNE OCENENIA ZÍSKALI:
Ján Hlaváč - za mužský herecký výkon postavy Samko Tále
Divadelný súbor APOSTROP - za objavnú dramaturgiu v inscenácii Kontra
Jozef Urban a Juraj Bolf - za hudobnú kompozíciu v inscenácii Palach
Daniel Domorák - za autorský text v inscenácii Čo ohľadom čoho
Martina Drábiková - za herecký výkon postavy slúžky v inscenácii Biedermann a podpaľači
Juraj Luhový - za herecký výkon postavy Joja v inscenácii Biedermann a podpaľači
Matej Vrbňák - za autorstvo piesní a ich interpretáciu v inscenácii Červené šatky
Lukáš Marhefka - za mužský herecký výkon postáv v inscenácii Medveď a Pytačky
 
ODBORNÁ POROTA:
Súčasné prúdy divadla:
Predsedníčka – Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD.
Členovia – Mgr. art. Miklós Forgács, Mgr. art. Matej Moško, PhD.
Tradičné prúdy divadla:
Predsedníčka – Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD.
Členovia – Mgr. art. Michal Jasaň, Mgr. art. Martin Krajčovič
 

Fotogaléria