SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VÝSTAVY VZDELÁVANIE, KURZY, TVORIVÉ DIELNE

Z tvorby

PLAGÁT TLAČOVÁ SPRÁVA

7. 10. - 30. 11. 2021  pondelok - piatok 8:00 - 15:00 hod.
Klubové priestory LKS
Výstava z tvorby členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri LKS.

Vernisáž výstavy sa bude konať vo štvrtok 7. 10. 2021 o 17.00 hod.
Podujatie sa bude konať v režime OTP.
Účastníci podujatia sú povinní dodržiavať platnú vyhlášku ÚVZ SR.

Klub neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku vznikol z iniciatívy neprofesionálnych výtvarníkov, kedy výrazne absentovala možnosť vzdelávania sa pracujúcich záujemcov a dôchodcov o výtvarné umenie.  Prvé neformálne stretnutie Klubu neprofesionálnych výtvarníkov sa konalo dňa 8. 2. 2010. Odvtedy sa pod odborným vedením Mgr. art. Róberta Močiliaka, formou pravidelných stretnutí v klubovni LKS a neskôr v remeselných dielňach v budove Okresného úradu na Námestí osloboditeľov, podarilo vybudovať zázemie pre vzdelávanie záujemcov o výtvarné umenie. Môžeme konštatovať, že sa tu podaril vytvoriť priestor plný umenia, kreativity a radosti.
Diela, ktoré vznikajú na  týchto výtvarných dielňach každoročne predstavujeme verejnosti na spoločnej výstave nazvanej Z tvorby. Táto výstava je prehliadkou najnovšej tvorby členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov.

Krátky film, venovaný nášmu lektorovi Mgr. art. Róbertovi Močiliakovi. Veľká vďaka patrí jeho dlhoročnej práci v Klube neprofesionálnych výtvarníkov. Výtvarníci pod jeho odborným vedením pravidelne tvoria, zúčastňujú sa rôznych workshopov, plenérov, výstav, ale aj postupových súťaží, na ktorých získali mnohé ocenenia.

 

Fotogaléria