SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VÝSTAVY VZDELÁVANIE, KURZY, TVORIVÉ DIELNE

Výtvarné technologicko-remeselné postupy

PLAGÁT TLAČOVÁ SPRÁVA PLAGÁT 2 TLAČOVÁ SPRÁVA II

Projekt Výtvarné technologicko-remeselné postupy je koncipovaný ako cyklické tvorivé dielne pod vedením odborných  lektorov z radov profesionálnych výtvarníkov a umelcov, kde s vedomím výtvarných technologicko-remeselných postupov vieme pochopiť súčasné posuny vo vytváraní nových foriem spracovania výrobných hmôt a ich aplikáciu v súčasných výtvarno-estetických trendoch a potrebách moderného človeka.

Charakterová postava - BÁBKA I., II.
Keramický remeselný kurz zameraný na návrh a vytvorenie keramickej charakterovej postavičky na motívy z vybranej literatúry. Remeselný kurz zameraný na modelovanie, pri ktorom sa pri modelovaní jednotlivých častí tela postavy účastníci oboznámia so základmi anatómie, práca s nadsázkou, výrazom a charakterom jednotlivých postáv a zároveň technické riešenie spojov a pohyblivých článkov postavy za pomoci kantalových drôtov a iných materiálov. Vložné na kurz je 5,- €.

Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na:  KURZY

Aktivita projektu Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu,
spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Fotogaléria