SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VÝSTAVY VZDELÁVANIE, KURZY, TVORIVÉ DIELNE

AKORDY

PLAGÁT BULLETIN 1 BULLETIN 2 TLAČOVÁ SPRÁVA

Liptovské kultúrne stredisko v zriaïovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo výstavu malieb Barbory Lormanovej, neprofesionálnej výtvarníèky z Liptova. Tvorba Barbory Lormanovej je rozpoznateľná pre jej expresívny štýl, ktorý často sprevádzajú figúry a prvky abstrakcie. Maľovanie je jej najprirodzenejším jazykom, ktorý predstavuje potešenie z línií, farieb a tvarov. Najmocnejšou inšpiráciou je pre ňu každodenný život, príroda a hudba. Barbora sa narodila v Liptovskom Mikuláši, kam sa v roku 2019 vrátila po   11. rokoch života v Prahe. Vychováva dcéru Sofiu a okrem maľovania je jej vášňou umelecké a reportážne fotografovanie.

Aktuálna výstava, autorkou nazvaná "Akordy", predstavuje maľby, ktoré vznikli v rokoch 2020 - 2021.
Najväčšou múzou pre Barboru je Liptovská príroda a jej mikrosvet. Akordy tak znamenajú súzvuky farebných tónov, ktoré nachádzame v prírode a ktorá je pre samotnú autorku najväčším umelcom.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Fotogaléria