SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE VEREJNÉ PROJEKCIE

FilmFest Hrádok

PROPOZÍCIE PRIHLÁŠKA PLAGÁT BULLETIN VÝSLEDKY TLAČOVÁ SPRÁVA

Súťaž nekomerčných filmov s medzinárodnou účasťou • Hlavným poslaním súťaže je • podporovať nekomerčnú tvorbu filmových amatérov v širokom vekovom spektre. • objaviť a podchytiť začínajúcich autorov jednotlivcov aj rodinné tímy, majiteľov foto a videotechniky zakúpenej k zaznamenávaniu (nielen) RODINNÝCH udalostí. • podnietiť filmárov k ochote predstaviť svoje snímky a zúčastniť sa konfrontácie. • inšpirovať sa navzájom pre zlepšenie vlastnej tvorby.

VIAC INFORMÁCII