SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY TRADIČNÉ PODUJATIA VÝSTAVY

KURZ KERAMIKY

plagát

5. 4. 2024 / 16:30 - 19:30 hod. / L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad) - MODELOVANIE

19. 4. 2024 / 16:30 - 19:30 hod. / L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad) - GLAZOVANIE

KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU - MISY, MISKY...
Modelovanie z plátov hliny, použitie farieb a textúr s farebnými hlinkami, engobami.
Glazovanie už vytvorených prác z predchádzajúceho kurzu.

(kurz sa skladá z dvoch častí 1. modelovanie, 2. glazovanie – na každý je vložné á 18 € kapacita kurzu max. 11 osôb)
Lektor: Gabriela Kováčová
Vložné: 18 eur/3 hod. (1 kurz)

Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na:  KURZY

Fotogaléria