SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE VEREJNÉ PROJEKCIE

FILMÁRIK - ANIMÁRIK

PLAGÁT

29. 7. - 2. 8. 2024 / 9:00 - 15:30 hod. / Klubové priestory LKS v NKP Čierny orol Liptovský Mikuláš

Filmárik – animárik je detský denný filmársky tábor, ktorý Liptovské kultúrne stredisko organizuje po piatykrát. 5 dňový vzdelávací tábor zameraný na tvorbu animovaných filmov je určený pre deti zo základných škôl. Na začiatku lektori workshopu za pomoci video-prezentácie a ukážok predstavia počiatky animovaného filmu (jeho podžánre a možnosti pri jeho tvorbe).  Deti sa budú môcť naučiť narábať so súčasnou foto a video technikou a rôznymi strihacími programami. Predstavia im prácu jednotlivých filmárskych povolaní. Deti následne spolu s lektormi, pedagógmi v priebehu týždňa vytvoria krátke animované filmy.
Tábor je určený pre deti vo veku 9 - 14 rokov v audiovizuálnej tvorbe. Deti budú aktivačnou metódou prakticky zapojené do tímovej spolupráce na spoločných filmoch. Vyskúšajú si tímovú spoluprácu, budú hľadať spoločný námet pre vznik animovaného filmu a vyskúšajú si prácu s video - technikou. Následne im lektori ukážu ako sa dajú nasnímané zábery spracovať pomocou výpočtovej techniky. Výstupom budú krátke animované filmy. Z workshopu bude spracovaná foto dokumentácia. Workshop bude viesť Mgr. art. Vladimíra Hradecká, fotograf Roman Husárik a filmár Benjamín Haverla. Zámerom Liptovského kultúrneho strediska je predstaviť filmovú tvorbu žiakom základných škôl, jej vznik a výrazové prostriedky, ktoré film vo svojich začiatkoch používal. Počas 5 workshopových dní  by sme chceli deti oboznámiť so scenáristickou, dramaturgickou, kameramanskou, strihačskou a zvukovou tvorbou a takisto aj so súčasnou technikou. Hlavnou prioritou Liptovského kultúrneho strediska je podnietiť k tvorbe mladšiu generáciu z Liptova, keďže jej zastúpenie na filmárskych súťažiach a festivaloch je minimálne.

Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na:  KURZY

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu,
a je spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Fotogaléria