SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE VEREJNÉ PROJEKCIE

CINEAMA

PROPOZÍCIE PLAGÁT

15. 6. 2024 / 8:30 - 19:30 hod. / L. Mikuláš / Klubové priestory LKS v NKP Čierny orol

Krajská postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových kategóriách. Okrem vekovej kategórie má súťaž aj žánrové kategórie - dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film. Súťaž je vyhlasovaná každoročne Národným osvetovým centrom, nie je tematicky zameraná. Ocenené diela postupujú na celoštátnu súťaž CINEAMA. Súťaž napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a technické schopnosti v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Vytvára priestor na umelecké stvárnenie skutočnosti, na vyjadrenie názorov, postojov, skúseností tvorcov filmových diel. Súčasťou súťaže je vzdelávacia časť - odborný seminár, ktorý prispieva k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností v oblasti umeleckej tvorby i v oblasti procesu technického spracovania jednotlivých filmových diel.

Projekt finančne podporilo Národné osvetové centrum,
spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Fotogaléria