SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VÝSTAVY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

AMFO

PLAGÁT BULLETIN

8. 2. 2024 / 15:00 hod. / ROZBOROVÝ SEMINÁR
8. 2. 2024 / 16:30 hod. / SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE / VERNISÁŽ
8. 2. 2024 / 18:30 hod. / VZDELÁVACÍ WORKSHOP / INÁ REPORTÁŽ (hranica) / LEKTOR Mgr. art. Zuzana Hrušková

8. 2. - 15. 3. 2024 / po-pia 8:00 - 15:00 hod. / Liptovský Mikuláš – klubové priestory LKS / VÝSTAVA

AMFO je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku a uskutočňuje sa od roku 1952 (v rokoch 1973-2005 pod názvom AMFO a DIAFOTO).
Súťaž je určená pre všetky vekové skupiny – I. do 15 rokov, II. od 15 do 25 rokov, III. nad 25 rokov. Autori a autorky súťažia v kategóriách: samostatná fotografia, diptych, cykly a seriály, experiment.
Hlavným cieľom súťaže je získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností, vizuálnej gramotnosti a umeleckoodborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie fotografickej tvorby.

Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže AMFO je Národné osvetové centrum v Bratislave.