SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE VEREJNÉ PROJEKCIE

TATRANSKÝ KAMZÍK

PLAGAT PLAGÁT PROGRAM PROPOZÍCIE

24. - 25. 11. 2023 / Liptovský Ján / Kultúrny dom

Vážení filmári a milovníci filmu,

Tatranský kamzík je najstaršou filmárskou súťažou svojho druhu na Slovensku. V tomto roku si do svojej histórie pripisuje do filmárskej kroniky XXIX. ročník, ktorý je takmer po tri desaťročia neoddeliteľne spätý s Liptovským kultúrnym strediskom, mestom Liptovský Hrádok, kde už v roku 1973 vznikla myšlienka na jeho usporiadanie a odvtedy sa každý druhý rok v Liptove na jeseň schádzajú  neprofesionálni filmári z celého Slovenska i zo zahraničia. Filmári tu majú možnosť nielen zasielať  a prihlasovať svoje najnovšie filmy  do súťaže, ale snahou organizátorov je pre nich vytvoriť priestor pre osobné a vzájomné priateľské stretnutia, kde sa môžu konfrontovať a inšpirovať novými námetmi, filmovými postupmi, ako aj priamym kontaktom a konzultáciami s odbornou porotou.
Liptovské kultúrne stredisko je vďaka intenzívnej, dlhoročnej a úspešnej spolupráci s ART štúdiom v Liptovskom Hrádku, ako aj s Nicolausfilmom v Liptovskom Mikuláši pravidelným organizátorom i spoluorganizátorom  takýchto významných filmárskych podujatí v našom regióne, bez  nadšenia ktorých by takéto podujatie nebolo možné zrealizovať.
V tomto ročníku máme niekoľko noviniek. Žezlo priamej organizácie od Artštúdia Liptovský Hrádok prevzal Nicolausfilm  s novým programovým riaditeľom Jánom Kuskom a mení sa aj lokalita premietania, keďže sa z Liptovského Hrádku  presúvame do novozrekonštruovaného kultúrneho domu v Liptovskom Jáne. Veríme, že tieto zmeny prispejú k ďalšiemu skvalitneniu i obohateniu tohto podujatia. Naše poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí počas histórie doterajších ročníkov participovali na Tatranskom kamzíku od počiatočnej myšlienky, cez realizáciu, finančnú podporu i osobné nasadenie. Prajeme si, aby aj tento ročník Tatranského kamzíka bol obohatením kultúrneho života v našom regióne s kvalitnými pútavými filmami a stal sa príjemným stretnutím  pre všetkých priaznivcov filmu.

Miroslava Palanová
riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska

Fotogaléria