SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY TRADIČNÉ PODUJATIA VÝSTAVY

KURZ KERAMIKY

Liptovský Mikuláš – remeselné dielne LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad) / 13. 1. 2023 / 27. 1. 2023 / 16:30-19:30 hod.

KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU - ŠÁLKY
Modelovanie šáločiek z ruky, plátov hliny a možnosť vyskúšať točenie na hrnčiarskom kruhu.
Glazovanie už vytvorených prác z predchádzajúceho kurzu.

(kurz sa skladá z dvoch častí 1. modelovanie, 2. glazovanie – na každý je vložné á 15 € kapacita kurzu max. 11 osôb)
Lektor: Gabriela Kováčová
Vložné: 15 eur/3 hod. (1 kurz)

Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na:  KURZY

Fotogaléria