SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY TRADIČNÉ PODUJATIA VÝSTAVY

kURZ KERAMIKY

PLAGÁT

10. 2. 2023 / 16:30 - 19:30 hod. / L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad) - MODELOVANIE

24. 2. 2023 / 16:30 - 19:30 hod. / L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad) - GLAZOVANIE

KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU - MASKY
Modelovanie keramickej masky, kurz je vhodný pre dospelých aj deti.
Glazovanie už vytvorených prác z predchádzajúceho kurzu.

(kurz sa skladá z dvoch častí 1. modelovanie, 2. glazovanie – na každý je vložné á 15 € kapacita kurzu max. 11 osôb)
Lektor: Gabriela Kováčová
Vložné: 15 eur/3 hod. (1 kurz)

Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na:  KURZY