KALENDÁR PODUJATÍ

JANUÁR 2023

február 2023

OCHOTNÍCKE DIVADLO V LIPTOVE VO FOTOGRAFII
Výstava stoviek fotografií z divadelných inscenácií všetkých ochotníckych divadelných súborov, ktoré v regióne Liptova pôsobia a pôsobili od roku 1830 – 2020. Výstava vznikla pri 190. výročí slovenského ochotníckeho divadla, ktoré bolo v meste založené v roku 1830 Gašparom Fejérpataky-Belopotockým.
termín, miesto: január – december 2023 pon-pia  8:00-15:00 hod.
Liptovský Mikuláš – Dom kultúry
spoluusporiadateľ: Dom kultúry Liptovský Mikuláš

FOTOTROJLÍSTOK
Výstava fotografií členov troch fotoklubov Liptova. Symbolické fotoprepojenie liptovských fotografov z Ružomberka, Liptovského Mikuláša a Liptovského Hrádku.
termín, miesto: 9. januára – 28. februára 2023 po-pia 9:00-16:00 hod., ne 12:00-16:00
Ružomberok – Liptovské múzeum

spoluusporiadateľ: Liptovské múzeum Ružomberok, Fotoklub RK 1924 Ružomberok

MOJE DESAŤROČIE V ATELIÉRI
Autorská výstava tvorby Andrey Jármayovej, bývalej členky Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri LKS.
termín, miesto: 16. januára – 24. februára 2023, po-pia 8:00-15:00 hod.
vernisáž výstavy 19. 1. 2023 o 16:30 hod.

L. Mikuláš – klubové priestory LKS v NKP Čierny orol

MAĽBA PODĽA MODELU - PORTRÉT
Výtvarný workshop s odborným lektorom.
Lektor: Mgr. Róbert Močiliak.
Materiál: olejové, alebo akrylové farby, širšie ploché štetce
max. 7 osôb /  Vložné 12,- € sa platí na mieste lektorovi
Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na: KURZY
termín, miesto:3. februára 2023  o 15:15 – 17:45 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU - MASKY
Modelovanie masky, kurz je vhodný pre dospelých aj deti.
 (kurz sa skladá z dvoch častí 1. modelovanie, 2. glazovanie – na každý je vložné á 15 € kapacita kurzu max. 11 osôb)
Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na: KURZY
termín, miesto:10. februára 2023  o 16:30 – 19:30 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

OD NÁVRHU PO OBJEKT - MOZAIKA
Tvorivá dielňa pod vedením odborného lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka.
Plošná výzdoba, ornamentálna alebo figurálna mozaika. Na tomto workshope si účastníci vytvoria vlastný návrh mozaiky, ktorú vyskladajú z nalámaných alebo rozbitých kúskov keramických obkladov, doplnených o detaily z hliny alebo rýchloschnúcej modelovacej hmoty. Tieto motívy si potom nalepia na pevný podklad a vyšpárujú cementom.
Vložné 10,- €.
Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na: KURZY
Aktivita projektu Vzdelávacie aktivity v LKS.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
a je spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

termín, miesto: 11. februára 2023 o 9:00 – 15:00 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

FOTOKLUB
Stretnutie členov klubu.
termín, miesto: 15. februára 2023 o 16:00 hod.
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol

 

FAŠIANGY V MESTE
Fašiangový sprievod v meste Liptovský Mikuláš. Sprievodu sa zúčastnia  folklórne kolektívy z regiónu Liptov v tradičných maskách, ale aj školy a školské zariadenia. Sprievod bude prechádzať ulicami mesta a ukončí sa na námestí tradičným pochovaním basy.
termín, miesto: 17. februára 2023 o 15:00 hod.
Liptovský Mikuláš – MsÚ - pešia zóna – Nám. osloboditeľov

usporiadateľ:     Mesto Liptovský Mikuláš, Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

14. ročník PAPLES
Batôžkový ples pre priaznivcov tradičného umenia, ľudovej hudby a neformálnej zábavy. Ples je spojený so školou ľudových tancov a zábavou pri ľudovej hudbe. Do tanca zahrá Ľudová hudba Muzička a  DJ Manolo.  
Je potrebné rezervovať miesto na t.č. 044/5522981, 0905832950
termín, miesto:18. februára 2023 o 19:00 hod., Liptovský Mikuláš – Dom kultúry veľká sála
spoluusporiadateľ: FS Váh, Mesto Liptovský Mikuláš

KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU - MASKY
Glazovanie už vytvorených prác z predchádzajúceho kurzu.
-     (kurz sa skladá z dvoch častí 1. modelovanie, 2. glazovanie – na každý je vložné á 15 € kapacita kurzu max. 11 osôb)
Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na: KURZY
termín, miesto: 24. februára 2023 o 16:30 – 19:30 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)

KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov
s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom.
termín, miesto: pondelok 15:15-17:45; utorok 10:15-12:45; streda 15:15-17:45; štvrtok 10:15-12:45, piatok 15:15-17:45
L. Mikuláš – remeselné dielne LKS v NKP Čierny orol

KLUB KERAMIKÁROK
Stretnutie členov klubu.
termín, miesto: utorok 16:00 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne LKS v NKP Čierny orol