SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VÝSTAVY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

AMFO

PROPOZÍCIE PLAGÁT KATALÓG TLAČOVÁ SPRÁVA VÝSLEDKY

9. 3. 2023 / 15:00 hod. / ROZBOROVÝ SEMINÁR
9. 3. 2023 / 16:30 hod. / SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE / VERNISÁŽ
9. 3. 2023 / 19:00 hod. / VZDELÁVACÍ WORKSHOP / REPORTÁŽNA FOTOGRAFIA / LEKTOR Mgr. art. MICHAL SVÍTOK

9. 3. - 21. 4. 2023 / po-pia 8:00 - 15:00 hod. / Liptovský Mikuláš – klubové priestory LKS / VÝSTAVA

AMFO je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku a uskutočňuje sa od roku 1952 (v rokoch 1973-2005 pod názvom AMFO a DIAFOTO).
Súťaž je určená pre všetky vekové skupiny – I. do 15 rokov, II. od 15 do 25 rokov, III. nad 25 rokov. Autori a autorky súťažia v kategóriách: samostatná fotografia, diptych, cykly a seriály, experiment.
Hlavným cieľom súťaže je získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností, vizuálnej gramotnosti a umeleckoodborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie fotografickej tvorby.

Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže AMFO je Národné osvetové centrum v Bratislave.

 

Fotogaléria