SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY TRADIČNÉ PODUJATIA VÝSTAVY

Kurz keramiky

PLAGÁT

(kurz sa skladá z dvoch častí 1. modelovanie, 2. glazovanie – na každý je vložné á 15 €
kapacita kurzu max. 11 osôb)
Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na:  KURZY