SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY TRADIČNÉ PODUJATIA VÝSTAVY

Kurz keramiky

1. 4. 2022 od 16:30 hod.  - modelovanie + glazovanie
Osvojenie si základných techník práce s hlinou, glazúrami a vytvorenie vlastného originálneho keramického šperku – modelovanie.
Po výpale hotových výrobkov v keramickej peci pokračuje druhá časť kurzu - glazovanie a druhý výpal.

Kurz sa skladá z dvoch častí 1. modelovanie, 2. glazovanie – na každý je vložné á 15 €
kapacita kurzu max. 11 osôb.

Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na:  KURZY