SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY TRADIČNÉ PODUJATIA VÝSTAVY

KURZ KERAMIKY

plagát
KURZ KERAMIKY S GABRIELOU KOVÁČOVOU - MOZAIKY, OBKLADY, KERAMICKÉ ČÍSLA...
Keramický kurz určený pre dospelých ale aj deti, tentoraz pracujeme s plátmi hliny. Vyskúšať si môžete mozaiku, obklady, reliéfy, prípadne vyrobiť si originálne číslo domu...
Glazovanie už vytvorených prác z predchádzajúceho kurzu.

(kurz sa skladá z dvoch častí 1. modelovanie, 2. glazovanie – na každý je vložné á 15 € kapacita kurzu max. 11 osôb)
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad) / 21.10.2022 / 4.11.2022 / 11.11.2022 / 16:30-19:30 hod.

Lektor: Gabriela Kováčová
Vložné: 15 eur/3 hod. (1 kurz)

Je potrebné sa prihlásiť elektronicky na:  KURZY