SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VÝSTAVY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE

FOTOTROJLÍSTOK

PLAGÁT

OZNAM!!!!

Z dôvodu realizácie detského tábora ŠIKOVNÍČEK je výstava v termíne 18. - 22. 7. 2022 - ZATVORENÁ!!!!

7. 7. - 2. 9. 2022 / pondelok - piatok 8:00 -  15:00 hod. / Klubové priestory LKS v NKP Čierny orol / Liptovský Mikuláš

FOTOTROJLÍSTOK je spoločná výstava liptovských fotografov z fotoklubov Liptovského Hrádku, Liptovského Mikuláša a Ružomberka. Tejto aktivity sa po impulze ružomberského Fotoklubu pri Liptovskom múzeu, dnes Fotoklubu RK 1924 ujalo Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši.
     Poslaním výstavy je udržiavanie vzájomných kontaktov  a inšpirácie medzi liptovskými fotografmi od horného po dolný Liptov. Nakoľko sa organizuje každý rok, okrem roku 2021 pre pandemické opatrenia už vyše päť rokov, slúži zároveň ako prehľad liptovskej fotografickej tvorby.
     Nie je fotografickou súťažou a tým pádom vytvára priestor aj pre nových a začínajúcich autorov. Postupne sa výstava pre-súva do Liptovského Mikuláša a Liptovského Hrádku, čím sa priblíži fotografická tvorba aj verejnosti v Liptovskom Mikuláši a v Liptovskom Hrádku.
     To, že ide o opodstatnenú aktivitu potvrdzuje už viac ako päťročná tradícia. Všetkým prajeme príjemný vizuálny a umelecký zážitok a tešíme sa na ďalší ročník.

                                    Štefan Ižo - predseda Fotoklubu RK 1924
                             Mgr. art. Miroslava Palanová - riaditeľka LKS