SÚŤAŽE, PREHLIADKY, FESTIVALY VZDELÁVANIE, TVORIVÉ DIELNE VEREJNÉ PROJEKCIE

Tatranský kamzík

PLAGÁT PROPOZÍCIE TLAČOVÁ SPRÁVA

TATRANSKÝ KAMZÍK 2021 je XXVIII. ročník medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych filmov. Podujatie sa koná pod patronátom svetovej organizácie pre neprofesionálny film UNICA.

Súťažné kategórie:

I. Kultúra a pamiatky – v tejto kategórii súťažia filmy zobrazujúce históriu a kultúrne pamiatky v celej šírke, predovšetkým ľudovú kultúru, remeslá, architektúru, ľudové zvyky, folklór a medailóny tvorcov

II. Tvorba a ochrana životného prostredia – v tejto kategórii súťažia filmy zobrazujúce prírodné krásy, filmy o tvorbe a ochrane prírody (chránená fauna, flóra) a životného pro- stredia (voda, pôda, vzduch, zeleň, odpad ako zdroj druhotných surovín a ich využitie)

III. Súčasný spôsob života ľudí – v tejto kategórii súťažia filmy, ktoré zobrazujú súčasný spôsob života ľudí rôznych vekových a sociálnych skupín v rôznych aglomeráciách (samoty, osady, dediny, mestá, cestopis).

Viac info na http://www.abc.lmn.sk/kamzik21/tatranskykamzik.htm

Fotogaléria