STREET FOTO

plagát
10. 11. 2022 - 5. 1. 2023 / Klubové priestory LKS v NKP Čierny orol / pondelok - piatok 8:00 - 15:00 hod.
Výstava fotografií, prezentácia celoročnej činnosti Fotoklubu pri Liptovskom kultúrnom stredisku.
Na 56 fotografiách nájdete miesta, ktoré 11 autori v posledných rokoch navštívili. Výstava zachytáva osobitú atmosféru rôznych ulíc - genius loci a rytmus miest zachytených osobitým pohľadom autorov. Návštevníka výstavy čakajú zábery z Bogoty, Krakova, New Yorku, Paríža, Prahy, Košíc a iných slovenských miest.