Plagát - Fotostretnutie - PORTRÉT Tlač
Na Fotostretnutie je potrebné sa vopred prihlásiť a uhradiť vložné.