Tlačová správa - Šaffova ostroha a Nositelia tradícií 2015 Tlač

Kultúrny dom v Liptovských Sliačoch, praskal 3. mája vo švíkoch.
Dôvodom bola vysoká koncentrácia spevákov, hudobníkov, tanečníkov a priaznivcov folklórneho umenia. Rázovitá obec s hlbokými folklórnymi koreňmi, hostila hneď dve  folklórne podujatia, ktoré spoločne spojili miesto, dátum aj čas, aby ukázali širokej verejnosti rozmanitosť tradičnej  tanečnej kultúry Liptova a Žilinského kraja. Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľkej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s obcou Liptovské Sliače pripravili súťažné prehliadky Nositelia tradícií a Šaffova ostroha.


Regionálna súťažná prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícií sa  koná raz za tri roky  a svoje umenie v nej prezentujú folklórne skupiny z Liptova. Mnohé z nich patria k stáliciam najrôznejších folklórnych podujatí a sú nenahraditeľnými uchovávateľmi tradícií svojich obcí. Na naše veľké potešenie sa medzi sedmičkou skupín objavil aj jeden nováčik. Mužská skupina Ostrô z Bieleho Potoka vznikla len v septembri 2014 a už úspešne šíri najmä piesňový materál svojej obce. Veríme, že ich nadšenie neopustí a budeme sa s nimi stretávať čoraz častejšie.

Regionálna prehliadka Nositelia tradícií bola popretkávaná vystúpeniami sólistov tanečníkov v ľudovom tanci, ktorí na krajskej úrovni súťaže Šaffova ostroha bojovali o postup na celoštátne kolo súťaže. Do súťaže sa zapojili tanečníci z Turca, Považia, Liptova aj susedného banskobystrického kraja

Kvalitu výstupov súťažiacich v obidvoch prehliadkach hodnotila odborná porota v zložení:
Mgr. art. Miroslava Palanová- choreografka, riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska
Mgr. Mária Palasthyová- choreografka, vedúca FS Váh L. Mikuláš
Mgr. art. Simona Dikaszová- tanečná pedagogička, Liptovský Mikuláš
Mgr. Katarína Babčáková PhD.- etnochoreologička, Národné osvetové centrum Bratislava

Po spoločnej porade porota rozhodla, že na krajskej súťažnej prehliadke Nositelia tradícií nás budú reprezentovať hneď 4 folklórne skupiny, čo svedčí o tom, že úroveň a kvalita prehliadky bola naozaj vysoká a pomerne vyrovnaná.
Za okres Liptovský Mikuláš priamy postup na krajské kolo získali: Fsk Stráne z Važca s blokom Priadky a Fsk Kriváň z Východnej s blokom Ako Východňania po syr chodili
Za okres Ružomberok získla priamy postup FSk Sliačanka z Liptovských Sliačov s blokom Jarné obrázky. Návrh na postup získala Fsk Likava s Likavky s blokom Doplatky.

Krajské kolo súťaže sa bude konať 14.6. 2015 v Habovke.

V krajskej súťažnej prehliadke Šaffova ostroha
kategória B - tanečníci interpretujúci vlastnú lokálnu tanečnú tradíciu
návrh  na postup získali: Erik Brusznyai a Barbara Gyenesová, Fiľakovo - cigánsky čardáš z Moldavy nad Bodvou od nositeľov tradícií Jozefa Bastyúra a Evy Bastyúrovej

v kategórii D - deti do 12 – 16 rokov návrh na postup získali Ľudovít Bobek a  Miriam Kuchtová, Veľký Krtíš s  verbungom a čardášom z Vrbovky
v kategórii N - nositelia tradícií postúpili na celoštátne kolo Ľubomír Cút a  Anna Cútová zo Závažnej Poruby.

Krajské kolo súťaže sa konalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Celoštátne kolo súťaže sa bude konať 30.-31.5. 2015 v Dlhom Klčove, pri Vranove nad Topľou.

Odborná porota spolu s účinkujúcimi rozobrali jednotlivé vystúpenia na rozborovom seminári, ktorý sa predĺžil do neskorých večerných hodín. Celý folklórny maratón sledoval aj starosta obce Liptovské Sliače pán Milan Frič, ktorému aj touto cestou ďakujeme za poskytnutie prístrešia pre obidve folklórne prehliadky a opäť za vynikajúcu spoluprácu a ústretovosť kultúrnej pracovníčke obce Alenke Balážecovej.

Všetkým postupujúcim držíme palce na vyšších kolách prehliadok.

Ing Michaela Košová
metodik LKS pre tanec a folklór