Tlačová správa - Fašiangový sprievod 2014 Tlač

http://www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php?zlozka=341&clanok=&lmd=4208&order1=Tla%C4%8Dov%C3%A9