Fašiangy v meste 2020 Tlač
Čas pred pôstnym obdobím spríjemní
fašiangový sprievod centrom Liptovského Mikuláša.
trasa sprievodu: od Mestského úradu v LM, pokračuje po Štúrovej ulici,
popred Liptovskú knižnicu G. F. Belopotockého na Námestie osloboditeľov