Pod jednou strechou od tradície po súčasnosť - OZNAM Tlač

POZOR ZMENA!!!

Prezentácia folklórnych kolektívov zo Źywca a z Liptovského Mikuláša
15. 5. 2014 o 15:00 hod.
sa z dôvodu nepriaznivého počasia 
P R E S Ú V A   do priestorov Evanjelického cirkevného domu - Súkromnej ZUŠ na Tranovského ul.


Remeselný jarmok na nádvorí NKP Čierny orol - ZRUŠENÝ
(náhradný termín bude uvedený na stránke LKS)