Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášBelopotockého Mikuláš


Tlačová správa - Belopotockého Mikuláš 2018 PDF Tlač Email
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja bolo hlavným organizátorom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých 44. ročníka BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠA v dňoch 7. – 10. júna 2018. Odborným garantom súťaže bolo Národné osvetové centrum v Bratislave.   Spoluorganizátormi podujatia boli: Dom kultúry, Dom matice slovenskej a kultúrne centrum Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja a s finančnou podporou mesta Liptovský Mikuláš.

V Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši a Kultúrnom dome v Palúdzke sa súťažne konfrontovalo 16 neprofesionálnych divadelných kolektívov súťažiacich v dvoch kategóriách (A a B). Širokej diváckej verejnosti tohtoročný Belopotockého Mikuláš ponúkol pestrú paletu predstavení. Na prehliadke bolo 182 účastníkov a predstavenia vzhliadlo cca 2 774 divákov.

Odborná porota pracovala v zložení: predseda Mgr. art. Jozef Krasula, ArtD., členovia: Mgr. art. Michal Jasaň, Mgr. art. Alena Lelková, Mgr. art. Michaela Piesyk, Mgr. art. Gabriela Paschová.

Prehliadkovú atmosféru a recenzie súťažných predstavení zdokumentoval spravodaj, ktorý pripravovali šéfredaktor Mgr. art. Matej Moško a redaktori Miroslava Košťálová, Miroslav Zwiefelhofer, Matej Feldbauer a Soňa Uriková.

Prehliadku moderovali študentky zo Súkromného konzervatória v Martine Barbora Mokošová a Brigita Vrábeľová.

Na slávnostnom otvorení prehliadky sa ako hosť predstavil domáci režisér a herec Ján Mikuš z Divadla Gasparego.


VÝSLEDKY
Kategória A – neprofesionálne divadlo dospelých – súčasné prúdy divadla:

ZLATÉ PÁSMO
1.    miesto / priamy postup
Divadelný súbor HUGO Pruské
F. Dürrenmatt  NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY  
réžia Andrej Škvaro


2.    miesto s návrhom na postup na Scénickú žatvu 2018
Ružomberské neprofesionálne divadlo RosaThea
J. Nielsen JESTVUJE KRAJINA MENOM VÍKEND?   
réžia Marianna Stančoková

3.    miesto s návrhom na postup na Scénickú žatvu 2018
DISK Trnava
Blaho Uhlár a kol. DISK s použitím citátu od W. Shakespeara
CHODNÍK  
réžia Blaho Uhlár


STRIEBORNÉ PÁSMO
Divadlo APOSTROP ZUŠ J. L. Bellu Liptovský Mikuláš
M. Revenhill BAZÉN  
réžia Ján Kuráň

DS Commedia Poprad
S. Mrožek  STROSKOTANCI NA ŠÍROM MORI  
réžia Vlado Benko    

Medzibrodské kočovné divadlo Medzibrod
Jozef Mokoš JÁNOŠÍK PODĽA JOZEFA   
réžia Tomáš Pohorelec    


BRONZOVÉ PÁSMO
Teáter Komika Levice
na motívy S. Becketa Čakanie na Godota s použitím osobného
výskumu Objatia OBJATIE  
réžia Renata Jurčová

Divadlo DOMINUS Močenok
Monterrosso, J. Pehr MISTER TAYLOR / BUBÁCI  
réžia Peter Weinciller

ŠPECIÁLNE CENY
Diplom za účasť
Divadlo Štefana Kvietika Veľký Krtíš
Peter Butkovský PINĎÚR      
réžia Cyro Páriš    

Diplom a cenu za kolektívny vklad - Medzibrodské kočovné divadlo Medzibrod
Diplom a cenu za výtvarnú zložku - Divadelný súbor HUGO Pruské
Diplom a cenu za výtvarnú zložku - Divadlo APOSTROP ZUŠ J. L. Bellu L. Mikuláš


Kategória B– neprofesionálneho divadla dospelých – tradičné prúdy divadla:

ZLATÉ PÁSMO
1.    miesto / priamy postup
Divadelný súbor Jána Chalupku Brezno
Ján Chalúpka 13 HODINA alebo Veď sa nahľadíme, kto bude hlásnikom v Kocúrkove  
réžia Ľuboslav Majera


2.    miesto s návrhom na postup na Scénickú žatvu 2018
Divadelný súbor KĽUD Kladzany
CICHO, BO SKAJPUJEM S DZIFKU!                      
autor a réžia Jozef JenčoSTRIEBORNÉ PÁSMO
3.    miesto
Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI, o.z. Prievidza
C. Goldoni  ŠKRIEPKY   
réžia Peter Palik        


BRONZOVÉ PÁSMO
Divadlo „G“ Trebišov  
G. Feydeau TAK SA NA MŇA PRILEPILA                   
réžia Viera Krajčová

DS DIVOSUD pri MsKS Rimavská Sobota
N. V. Gogoľ  VARIÁCIE NA GOGOĽOVU ŽENBU  
réžia Ľubomír Šárik

Záhorácke divadlo Senica
W. Shakespeare SVATOJÁNSKÉ DRÍMOTY  
na motívy hry Sen noci svätojánskej                            
réžia Ivan A. Fodor    

Divadlo Hľadanie Tlmače
na motívy hry Mira Gavrana TAKMER VŠETKO O MUŽOCH  
réžia František Držík ml.

ŠPECIÁLNE CENY
Diplom a cenu za výtvarnú zložku - Divadelný súbor Jána Chalupku Brezno

11. júna 2018 v Liptovskom Mikuláši
PhDr. Eva Štofčíková
metodička pre amatérske divadlo LKS L. Mikuláš

 
Plagát - Belopotockého Mikuláš 2018 PDF Tlač Email
 
Tlačová správa - Belopotockého Mikuláš 2017 po PDF Tlač Email
BELOPTOCKÉHO MIKULÁŠ

Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja bolo v dňoch 9. – 11. júna 2017 hlavným organizátorom 43. ročníka BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠA celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho divadla dospelých v spolupráci s Domom kultúry a Dierou do sveta – kultúrnym centrom v Liptovskom Mikuláši. Podujatie bolo financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja a mesta Liptovský Mikuláš.
Celý článok...
 
Tlačová správa - Belopotockého Mikuláš 2017 PDF Tlač Email
Tlačová správa o 43. ročníku BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ
O celoštátnej divadelnej prehliadke v L. Mikuláši

VIVAT BELOPOTOCKÝ!
Opäť sa po roku mesto Liptovský Mikuláš a dosky javiska Domu kultúry v dňoch 9. – 11. júna 2017 stanú dejiskom celoštátnej súťažnej postupovej prehliadky amatérskeho divadla dospelých.

„Prvá slovenská kolíska“ ochotníckeho divadla bude opäť tri dni domovom pre 9 divadelných súborov zo Slovenska. Hosťujúcim súborom bude Divadlo Alexandra Duchnovička s predstavením Venedikta Jerofejeva  MOSKVA – PETUŠKY v réžii Svätozára Sprušanského.
Divadelnú prehliadku Belopotockého Mikuláš z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je spolufinancované Žilinským samosprávnym krajom a uskutoční sa s finančnou podporou mesta Liptovský Mikuláš.
Celoštátna súťažná prehliadka je vyvrcholením trojstupňového postupového systému súťaže amatérskeho divadla dospelých v Slovenskej republike, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Prehliadka je konfrontačnou platformou amatérskych divadiel, ktoré postúpili z ôsmich krajských súťažných prehliadok. Hlavný organizátor prehliadky je Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši. Spoluusporiadateľmi podujatia sú Dom kultúry a Diera do sveta – kultúrne centrum v Liptovskom Mikuláši.
Do odbornej poroty Belopotockého Mikuláša zasadnú osobnosti z radov profesionálov, režisér MgA. Ján Šimko, dramaturg, teatrológ Mgr. Miroslav Dacho, ArtD., Ing. arch. Mgr. art. Michal Lošonský, režisérka Mgr. art. Silvia Vollman.
Programová rada pri NOC v Bratislave rozhodla o postupe na celoštátnu prehliadku divadla dospelých týchto divadelných súborov:
Divadelný súbor KĽUD z Kladzian, Teáter Komika z Levíc, Bánovské pokútne divadlo BáPoDi z Bánoviec nad Bebravou, Ružomberské neprofesionálne divadlo RosaThea, Divadelný súbor DAXNER z Tisovca, Divadelná skupina DISK  z Trnavy, Divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna, Divadlo APOSTROP ZUŠ J. L. Bellu z Liptovského Mikuláša a, súbor Herci z Hrnca z Hrnčiaroviec nad Parnou. Vzdelávacia časť prehliadky ponúkne seminaristom odbornú prednášku režiséra Mgr. art. Jána Mikuša pod názvom Divadlo v 21. storočí - o trendoch v európskom divadle po roku 2000. Hlavný organizátor verí, že pozvanie na prehliadku príjmu aj oslovení metodici z regionálnych osvetových a kultúrnych stredísk na Slovensku spolu s ochotníkmi.

Celoštátna prehliadka nesie meno Gašpara Fejérpataky Belopotockého (1794–1874), jedného z najznámejších organizátorov kultúrneho života v čase národného obrodenia a zakladateľa prvého slovenského ochotníckeho divadla Diwadla slowanského Swato-Mikulášského (1830) v Liptovskom Mikuláši.  

PhDr. Eva Štofčíková
metodička pre amatérske divadlo
LKS L. Mikuláš, 31.5.2017


 
Plagát - Belopotockého Mikuláš 2017 PDF Tlač Email
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Rýchly prístup


Partneri

 © 2019 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.