Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášVýstava Ochotnícke divadlo v Liptove vo fotografii
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Domom kultúry v Liptovskom Mikuláši pripravilo pri príležitosti významného výročia, ktoré sa výsostne dotýka mesta Liptovský Mikuláš a významnej osobnosti Gašpara Fejérpataky Belopotockého výstavu pod názvom Ochotnícke divadlo v Liptove vo fotografii – aktivita projektu LiptovDIV – festival neprofesionálneho divadla v Liptove pri príležitosti 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner projektu.
Výstava mapuje ochotnícke divadlo v regióne Liptova od jeho vzniku až po súčasnosť. Rok 1830 a deň 22. august je medzníkom v histórii ochotníckeho divadla na Slovensku. Od uvedenia veselohry Jána Chalupku Kocúrkovo, ktorú nacvičil Belopotocký prevažne s mladými študentmi a v ktorej aj sám hral v postave Tesnošila, sa datuje vznik ochotníckeho divadla na Slovensku.
Výstava je vyskladaná zo stoviek fotografií z divadelných inscenácií všetkých ochotníckych divadelných súborov, ktoré v regióne Liptova pôsobia a pôsobili v rokoch 1830 – 2020. Cieľom výstavy je zmapovať históriu ochotníckeho divadla v Liptove na starých fotografiách až po súčasné. Pripomenúť si ducha starého divadla s kašírovanými kulisami, maskovanými hercami vo veľkých róbach. Vrátiť sa k divadelným predstaveniam, ktoré sa odohrali v minulosti a zadívať sa do tvárí ochotníkov, ktorí už opustili dosky, ktoré znamenajú svet. Zároveň vydať svedectvo o kontinuite divadelnej minulosti so súčasnou. Od Diwadla slowanského Swato-Mikulášskeho cez jeho nasledovníkov Divadelného súboru G. F. Belopotockého, ktorému predchádzal Spolok akademikov a v súčasnosti je pokračovateľom slávnej histórie Divadlo Gasparego. Vydať svedectvo o ochotníckom divadle v obciach a mestách horného, stredného a dolného Liptova.
Výstava je nainštalovaná v priestoroch Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši, verejnosti bude prístupná od 16. júna 2020 v pracovných dňoch od 9:00 - 15:00 hod.

PhDr. Eva Štofčíková
metodik pre amatérske divadlo
Liptovské Kultúrne stredisko
L. Mikuláš


 
Rýchly prístup
Zriaďovateľ

l

-
Partneri© 2020 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.