Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášŠikovníček 2019 - prihláška PDF Tlač Email

Záväzná prihláška

na prázdninový denný letný remeselný tábor ŠIKOVNÍČEK

29. júla – 2. augusta 2019

remeselné dielne Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši

 

 

 

Beriem na vedomie záväznosť tejto prihlášky a zaväzujem sa uhradiť náklady spojené s pobytom a činnosťou v tábore vo výške 30,-€ (poplatok zahŕňa lektora, materiál, priestor, obed) prevodom na účet SK18 8180 0000 0070 0048 1803 (do správy pre prijímateľa napíšte meno dieťaťa).

 

 

Meno a priezvisko dieťaťa:................................................................................................

 

Dátum narodenia:..............................rodné číslo..............................................................

Bydlisko (presná adresa):.................................................................................................

Zákonný zástupca: :........................................................................................................

Telefón: ............................................email: ................................................................

 

 

Prehlasujem, že zdravotný stav môjho dieťaťa nie je prekážkou pre absolvovanie remeselného tábora. Dieťa je bez zdravotných problémov

 

 

 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa

Podpis zákonného zástupcu

 

 
Rýchly prístup


Partneri

 © 2019 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.