Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášTlačová správa - Cyklické vzdelávanie ochotníkov 2017
Tlačová správa - Cyklické vzdelávanie ochotníkov v Liptove
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre divadelných ochotníkov v Liptove vzdelávacie podujatie, ktoré je financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Projekt sa uskutoční sa v termíne 11. - 12. marca 2017 a 18. - 19. marca 2017.
Vzdelávacie podujatie sa uskutoční ako cyklus vzdelávacích stretnutí, ktoré sa zrealizujú priamo v podmienkach ochotníckych súborov v obciach  a v spolupráci s tamojším ochotníckym kolektívom. Do vzdelávacieho projektu sú vybraté  tie amatérske divadelné súbory, ktoré sa aktívne a pravidelne rok čo rok zapájajú do procesu tvorby činoherných divadelných inscenácií.  
Do projektu sú vybraté ochotnícke kolektívy zo Smrečian, Žiaru, Pribyliny, z Ružomberka a Liptovského Petra.
Cyklus vzdelávania je koncipovaný do dvoch častí: do teoretickej a praktickej časti odbornej výuky pod vedením šiestich odborných lektorov.
Odborný lektorský tím:
Gabriela Paschová, kostýmová výtvarníčka
Branislav Bajus, herec a pedagóg
Martin Gazdík, dramaturg
Michal Tomasy, herec
Mária Grajciarová, herečka a režisérka
Andrej Opálený, autor divadelných hier a amat. režisér

Zámer projektu cyklické vzdelávanie ochotníkov je pozdvihnúť vzdelanostnú úroveň ochotníkov v obciach v regióne Liptova. Hlavným cieľom je rozšíriť základné poznatky, vedomosti a praktické skúsenosti amatérskych ochotníkov v začínajúcich divadelných súboroch a rozvíjať odborné poznatky u pokročilých ochotníkov. Dlhodobé ciele: dosiahnuť vyššiu odbornú úroveň ich vnímania a hlavne praktického využívania vedomostí v samotnej práci režisérov, dramaturgov a hercov pri naštudovaní konkrétnych divadelných inscenácií.

PhDr. Eva Štofčíková
Odborný metodik pre amatérske divadlo a umelecké slovo
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950

 
Rýchly prístup
Zriaďovateľ

l

-
Partneri© 2020 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.