Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský MikulášTlačová správa - Jarný salón 2020
Štvrtok, 21 Máj 2020 06:37
V stredu 13. mája 2020 sa v priestoroch  Župného domu v Liptovskom Mikuláši vo výtvarných dielňach Liptovského kultúrneho strediska konal výber a hodnotenie  diel Výtvarného spektra, ktorého regionálne kolo pod názvom Jarný salón organizuje už 31. ročník Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti  Žilinského samosprávneho kraja.
Jarný salón je regionálna postupová súťaž, neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Každoročne sa v rámci tejto súťaže prezentujú liptovskí výtvarníci so svoju najnovšou tvorbou.
Celý článok...
 
Výstava Ochotnícke divadlo v Liptove vo fotografii
Streda, 22 Apríl 2020 09:01
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Domom kultúry v Liptovskom Mikuláši pripravilo pri príležitosti významného výročia, ktoré sa výsostne dotýka mesta Liptovský Mikuláš a významnej osobnosti Gašpara Fejérpataky Belopotockého výstavu pod názvom Ochotnícke divadlo v Liptove vo fotografii – aktivita projektu LiptovDIV – festival neprofesionálneho divadla v Liptove pri príležitosti 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner projektu.
Výstava mapuje ochotnícke divadlo v regióne Liptova od jeho vzniku až po súčasnosť. Rok 1830 a deň 22. august je medzníkom v histórii ochotníckeho divadla na Slovensku. Od uvedenia veselohry Jána Chalupku Kocúrkovo, ktorú nacvičil Belopotocký prevažne s mladými študentmi a v ktorej aj sám hral v postave Tesnošila, sa datuje vznik ochotníckeho divadla na Slovensku.
Výstava je vyskladaná zo stoviek fotografií z divadelných inscenácií všetkých ochotníckych divadelných súborov, ktoré v regióne Liptova pôsobia a pôsobili v rokoch 1830 – 2020. Cieľom výstavy je zmapovať históriu ochotníckeho divadla v Liptove na starých fotografiách až po súčasné. Pripomenúť si ducha starého divadla s kašírovanými kulisami, maskovanými hercami vo veľkých róbach. Vrátiť sa k divadelným predstaveniam, ktoré sa odohrali v minulosti a zadívať sa do tvárí ochotníkov, ktorí už opustili dosky, ktoré znamenajú svet. Zároveň vydať svedectvo o kontinuite divadelnej minulosti so súčasnou. Od Diwadla slowanského Swato-Mikulášskeho cez jeho nasledovníkov Divadelného súboru G. F. Belopotockého, ktorému predchádzal Spolok akademikov a v súčasnosti je pokračovateľom slávnej histórie Divadlo Gasparego. Vydať svedectvo o ochotníckom divadle v obciach a mestách horného, stredného a dolného Liptova.
Výstava je nainštalovaná v priestoroch Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši, verejnosti bude prístupná od 16. júna 2020 v pracovných dňoch od 9:00 - 15:00 hod.

PhDr. Eva Štofčíková
metodik pre amatérske divadlo
Liptovské Kultúrne stredisko
L. Mikuláš


 
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši
Streda, 27 Máj 2020 06:59
Názov pozície: riaditeľ Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši, KNP Čierny orol, Ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš
Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/4/2020

Názov organizácie: Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši, KNP Čierny orol, Ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš
Pracovná oblasť: verejná správa – oblasť kultúry

Miesto výkonu práce:
Liptovské kultúrne stredisko v  Liptovskom Mikuláši, KNP Čierny orol, Ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš
Počet obsadzovaných miest: 1

Pracovný pomer: TPP

Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok

Pracovný čas:
37,5 hodinový pracovný týždeň

Dátum nástupu: od 01.10.2020, príp. dohodou

Platové podmienky: od 1 400 € brutto/mesačne

Zamestnanecké výhody, benefity:
•    stabilná verejná inštitúcia
Popis činnosti pracovného miesta:
•    komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činnosti organizácie,
•    zodpovednosť za zveľaďovanie a efektívne a hospodárne nakladanie so zvereným majetkom organizácie.
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA
Stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Študijný odbor: zameranie na oblasť kultúry výhodou

Požadovaná prax: 5 ročná odborná prax  
3 ročná riadiaca prax

Pozícia vhodná pre absolventa: nie
Znalosť štátneho jazyka: vyžaduje sa
Vodičský preukaz: skupiny B
Osobnostné predpoklady:
•    manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
•    znalosť štátneho jazyka,
•    znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
•    aktívna práca s PC  a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
•    bezúhonnosť.

Ďalšie požiadavky:
•    odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (napr. zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti a pod.) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce č. 311/2001 Z. z., zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pod.)

Zoznam požadovaných dokumentov:
•    predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania,
•    motivačného listu,
•    štruktúrovaného profesijného životopisu
•    fotokópie dokladu o vzdelaní,
•    predloženie projektu so zameraním na víziu smerovania organizácie, rozvoja a skvalitnenia kultúrnej ponuky a služieb s dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie na najbližšie 4 roky v štruktúre podľa Smernice č. 96/2011 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV, odsek 3), 4) a 5)), ktorá je zverejnená na internetovej stránke  www.regionzilina.sk » oznamy » dokumenty » smernice » schválené v roku 2011.

INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE
Dátum vyhlásenia výberového konania: (21. týždeň)

Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:
do 12. 06. 2020

Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:
poštou na adresu: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – názov organizácie“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. V prípade nejasností kontaktujte   Mgr. Skopálovú na t. č.: 041/5032 440 alebo 0905 454 003.
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina
Predpokladaný termín realizácie výberového konania: 27. – 28. týždeň

Spôsob vykonania výberového konania: písomná forma osobnostného dotazníka a osobný pohovor

Kontaktná osoba: Mgr. Alžbeta Skopalová, t.č. 041/5032 440, e-mail Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


 
Tlačová správa - Filmfest Hrádok 2020
Pondelok, 06 Apríl 2020 10:49
V Dome kultúry v Liptovskom Hrádku sa v termíne 6. - 7. 3. 2020 konal 23. ročník medzinárodného filmového festivalu Filmfest Hrádok 2020.
Tento rok to porota v zložení doc. Mgr. Anton Szomolányi ArtD., Mgr. art. Vladimíra Hradecká, Pavel Šebesta, rozhodne nemala jednoduché, pretože musela posúdiť kvalitu 73 filmových počinov,  pričom bolo do súťaže prihlásených až 108 filmov.  
Prínosom tohto podujatia bol okrem samotných filmárskych projekcií aj odborný rozbor jednotlivých počinov. Odborná porota festival hodnotila ako veľmi prínosný, a mimoriadne dôležitý nielen pre jeho obsahovú náplň, ale aj pre svoju výnimočnú rodinnú atmosféru.
Celý článok...
 
Tlačová správa - AMFO 2020
Pondelok, 06 Apríl 2020 10:04
Vo štvrtok 5. marca 2020 sa v klubových priestoroch Liptovského kultúrneho strediska konalo slávnostné vyhodnotenie regionálnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020.
Veľmi nás mrzí, že pre vzniknutú situáciu (Covid-19) nie je možné sprístupniť naše priestory, aby si výber odbornej poroty, ktorá pracovala tento rok v zložení Mgr. art. Michal Svítok, PhDr. Karol Maliňák a Mgr. art. Jakub Jančo, mohli pozrieť všetci milovníci fotografie.
V rámci oceňovania najlepších prác si fotograf Vladimír Škuta z Liptovského Hrádku prevzal poctu Národného osvetového centra udelenú jeho generálnym riaditeľom Michalom Bartókom za dlhoročnú hodnotnú fotografickú tvorbu a aktívnu organizačnú činnosť v oblasti neprofesionálnej fotografie, ktorú mu odovzdala nová metodička Národného osvetového centra Mgr. art. Lenka Adamčáková.
AMFO je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. Vyhlasovateľom a zároveň garantom celoštátnej súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave. Súťaž je určená pre všetky vekové kategórie: do 16 rokov, do 21 rokov a nad 21 rokov. Súťaží sa v kategóriách a v žánroch: čiernobiela fotografia, farebná fotografia, cykly a seriály a multimediálna prezentácia. Hlavným cieľom súťaže je prezentovať výsledky tvorby neprofesionálnych fotografov, jednotlivcov, členov fotoklubov i neorganizovaných fotografov.
Do krajského kola porota posunula 55 fotografií od 20 autorov.
Celý článok...
 
ČLOVEK LIPTOVSKÝ - Vladimír Grieš
Pondelok, 20 Apríl 2020 11:03
Dnes Vám dávame do pozornosti krátky film o výrobcovi píšťal, fujár a koncoviek Vladimírovi Griešovi z Liptovských Vlách.
Film vznikol v rámci projektu ČLOVEK LIPTOVSKÝ, ktorý z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA.
 
ČLOVEK LIPTOVSKÝ - Ján Gregor
Pondelok, 20 Apríl 2020 11:32
Predstavujeme vám krátky portrét rezbára Jána Gregora z Bieleho Potoka, ktorý vznikol v rámci projektu ČLOVEK LIPTOVSKÝ.

V projekte Človek Liptovský bolo naším zámerom zdokumentovať nositeľov tradícií liptovského regiónu, ktorí pre svoju obec predstavujú zdroj vedomostí a skúseností, tradičných remesiel a zručností, ktoré napomáhajú udržiavať tradície v obciach stále živé a pravdivé. LKS počas svojej činnosti nadobudlo blízke vzťahy s týmito nositeľmi a zdokumentovanie ich života, vedomostí, zručností v oblasti tradičnej kultúry sú len logickým vyústením našej spolupráce.
Projekt má snahu nielen spracovať a zaznamenať ešte žijúcich nositeľov tradícií, ale aj šíriť tieto poznatky medzi deti, mládež a verejnosť.

autor projektu, réžia: Mária Vašicová
kamera, strih: Peter Kováč

Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a bol spolufinancovaný Žilinským samosprávnym krajom. 
ČLOVEK LIPTOVSKÝ - Želmíra Staroňová
Utorok, 14 Apríl 2020 11:18
Tak ako k životu patrí narodenie, tak k životu patrí aj smrť. Želmíra Staroňová zo Závažnej Poruby - majsterka ľudovej umeleckej výroby, členka FSk Poludnica, vyprevádza ľudí na Boží odpočinok už od roku 1989.
Predstavujeme Vám ďalší portrét z projektu ČLOVEK LIPTOVSKÝ o výnimočnej žene z Liptova, ktorá svoj život zasvätila folklóru a umelecko-remeselnému spracovaniu kože.
Film vznikol v rámci projektu ČLOVEK LIPTOVSKÝ, ktorý z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA.

 
Sliačanské dievky a ženy
Streda, 15 Apríl 2020 18:31
Začíname s popisom tradičného odevu z Liptovských Sliačov. Projekt "Sliačanské dievky a ženy": DIEŤA
Príjemné sledovanie :-)
 
Sliačanské dievky a ženy
Pondelok, 06 Apríl 2020 18:10
Milí naši sledovatelia, keďže nám situácia nedovoľuje robiť verejné podujatia rozhodli sme sa zvoliť túto formu komunikácie. Začíname výstavou Sliačanské dievky a ženy ktorá už bola zverejnená, ale teraz to bude trochu inak. V prezentácii Vám chceme priblížiť tradičný ľudový odev z Liptovských Sliačov a to chronologicky ako prierez života ženy. Ako bonus Vám ponúkame postupne podrobný popis jednotlivých fotografií. Sledujte nás a dozviete sa veľa nového. Prezentáciu si pozrite tu.


 
Z NAŠEJ ČINNOSTI
Piatok, 27 Marec 2020 11:47
Milí naši priaznivci,
zriadili sme pre vás YouTube kanál, kde môžete sledovať krátke videá z našej doterajšej činnosti.
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Rýchly prístup
Zriaďovateľ

l

-
Partneri© 2021 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.