Liptovské kultúrne stredisko

Liptovský Mikuláš2017 - Dvaja z nás - plagát
Utorok, 02 Máj 2017 12:39
 
Podujatia LKS - máj 2017
Utorok, 02 Máj 2017 11:37
Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
máj 2017


KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom.
termín, miesto: pondelok 15:00-17:45
utorok 9:30-12:15
streda 15:00-17:45
štvrtok 9:30-12:15
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)


KLUB KERAMIKÁROK
Stretnutie členov klubu
termín, miesto: utorok 16:00 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)


AMFO
45. ročník regionálnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby
termín, miesto:  do 5. 5. 2017 pon – pia 8:00 – 15:00 hod.
L. Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol


DVAJA Z NÁS (plagát)
Výstava obrazov Inge Sekey a Pavla Veselovského – členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri LKS.
termín, miesto:  11. mája – 30. júna 2017 pon – pia 8:00 – 15:00 hod.
vernisáž výstavy 11. mája 2017 o 16:30 hod.
L. Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol


ŠTÚROV ZVOLEN (plagát), (propozície)
31. ročník regionálnej postupovej súťaže v rétorike
termín, miesto: 12. mája 2017 o 9:00 hod.
Liptovský Mikuláš – Centrum voľného času Nábr. Dr. A. Stodolu

usporiadatelia:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Centrum voľného času Nábr. Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš

MLÁDEŽ A ODKAZ ALEXANDRA DUBČEKA

Regionálna postupová súťaž mladých rétorov – 15. ročník.
termín, miesto: 12. mája 2017 o 9:00 hod.
Liptovský Mikuláš – Centrum voľného času Nábr. Dr. A. Stodolu

usporiadatelia:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Centrum voľného času Nábr. Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš

FILMÁRSKY PLENÉR
Plenér na tému kamera.
Odborný lektor doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

termín, miesto: 12. – 14. mája 2017
Banská Štiavnica

MUZIKANTI KDE STE? (plagát)
Druhé víkendové stretnutie mladých muzikantov ľudových hudieb, ktorí sa chcú zdokonaliť vo svojom umení. Lektor Mgr. art. Martin Socháň.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

termín, miesto: 20. mája 2017 o 9:00 hod.
Liptovský Mikuláš – SZUŠ na Tranovského ulici - besiedka

VYJADRI SA UMENÍM (plagát)
Lektorovanie na školách na tému sociálne schopnosti a umenie. Témy sú street foto, portrét, dokumentárny a dramatický námet. Odborný lektor Mgr. Petr Turoň
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja

termín, miesto:  máj 2017             
školy v regióne Liptov

Liptovské kultúrne stredisko, Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950 Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk

 
2017 - Tatranský kamzík - propozície
Pondelok, 24 Apríl 2017 05:39
PROPOZÍCIE XXVI. ročníka Tatranského kamzíka 2017,
ktorý sa bude konať v Liptovskom Mikuláši 19. - 21. 10. 2017
nájdete na:
http://www.lks.sk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=149&&Itemid=87

Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond


 
Liptovský Mikuláš 7x inak
Streda, 26 Apríl 2017 11:37
 
Tlačová správa - Turčianske javisko 2017
Streda, 26 Apríl 2017 05:43
Turčianske javisko 2017

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo v dňoch 20. – 22. apríla 2017 po druhýkrát  krajskú postupovú súťaž a prehliadku amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých Turčianske javisko 2017.  Spoluorganizátormi súťaže boli: Slovenské komorné divadlo Martin a Mestská scéna Martin. Podujatie bolo financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Na doskách Štúdia SKD Martin ukázalo svoje divadelné umenie 7 amatérskych divadelných súborov. V kategórii divadla mladých to boli:  Shadow of music pri TO ZUŠ Turčianske Teplice, Vaša Banda Žilina a f*ACTOR Liptovský Peter. V kategórii amatérskeho divadla dospelých sa predstavili: Námestovský ochotnícky súbor NOS, Divadlo APOSTROP ZUŠ J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši, Ružomberské neprofesionálne divadlo RosaThea a divadelný súbor VOD-a Martin.

Odborná porota, ktorá hodnotila jednotlivé súťažné inscenácie a viedla rozborové semináre s účastníkmi prehliadky pracovala v zložení: predseda poroty - Mgr. art. Maroš Krajčovič; členovia poroty -  Mgr. art. Matej Moško, PhD. a Ing. arch. Mgr. art. Michal Lošonský.

Divadelné dianie a atmosféru krajskej súťaže dokumentoval denný spravodaj „Kulisár“. Trojčlenná redakčná „úderka“ pracovala v zložení: šéfredaktorka Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD.; redakčný tím: Rebeka Mikušová a Jakub Janotík.

Prehliadku počas celých troch dní moderoval  Mgr. art. Tibor Kubička.

Sprievodnou aktivitou súťaže bola na pôde Mestskej scény Martin tvorivá divadelná dielňa, ktorú viedla skúsená dvojica lektorov, kolegov z Mestského divadla v Žiline, Mgr. art. Michal Tomasy a Mgr. art. Michal Koleják.

Víťazné divadelné súbory budú reprezentovať náš kraj v kategórii dospelých na celoštátnej postupovej súťaži a  prehliadke Belopotockého Mikuláš 2017, ktorá sa bude konať v dňoch 8. – 11. júna 2017 v Liptovskom Mikuláši a v kategórii divadla mladých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke FEDIM, ktorá sa bude konať v dňoch 2. – 4. júna 2017 v  Tisovci .

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká
manažér pre ZUČ: folklór a divadlo dospelých
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
www.tks.sk
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
0917 494 708

viac fotografií z podujatia nájdete vo fotogalérii:  http://www.lks.sk/index.php?option=com_expose&Itemid=55
výsledky nájdete na: http://www.lks.sk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=209&&Itemid=87


 
Tlačová správa - AMFO 2017
Streda, 12 Apríl 2017 09:17
Dňa 6. 4. 2017 sa v priestoroch Liptovského kultúrneho strediska uskutočnila vernisáž regionálnej postupovej súťaže neprofesionálnych fotografov AMFO 2017. Súčasťou vernisáže bol aj rozborový seminár s členmi odbornej poroty, ktorý viedol  predseda poroty Zdeno Kostka a profesionálny fotograf Lukáš Macek, člen poroty. Ďalším členom poroty bol fotograf Branislav Štefánik.
AMFO je najstaršia súťaž v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. Nadviazala a pokračuje v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch minulého storočia spoločne s českou súťažou. V súčasnosti prebieha jej 45. ročník. Súťaž napomáha k vyhľadávaniu talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže i dospelých v rámci regiónu Liptov, slúži na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne.

Tohtoročného kola súťaže  sa zúčastnilo 38 fotografov so 187 fotografiami. S potešením konštatujeme, že kvalita fotografií stúpa. Veríme, že k tomu prispieva aj množstvo workshopov a plenérov, ktoré Liptovské kultúrne stredisko organizuje. Oproti minulým ročníkom tiež došlo k nárastu súťažiacich v kategóriách do 21 rokov.  Do krajského kola postúpilo 54 fotografií od 32 autorov.

foto: Štefan Ižo 
Tlačová správa - CINEAMA 2017
Streda, 12 Apríl 2017 09:02
V sobotu 8.4.2017 sa v klubových priestoroch Liptovského kultúrneho strediska v NKP Čierny orol konal  50. ročník súťaže neprofesionálneho filmu v Liptove pod názvom Cineama 2017.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja

Cineama napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže i dospelých z rôznych regiónov Slovenska, na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne v oblasti neprofesionálneho filmu.
Súťaž CINEAMA umožňuje rozvíjať talent a technické danosti účastníkov – mladých tvorcov i dospelých autorov, prispieva k zmysluplnému využívaniu voľného času. Jednotlivé kolá súťaže poskytujú možnosť prezentácie, vzájomnej konfrontácie a inšpirácie pre všetkých záujemcov o tento druh tvorby prostredníctvom prehliadok, hodnotiacich
diskusií a iných foriem vzdelávacích podujatí. Súčasťou súťaže je vzdelávacia časť, rozborový seminár s odbornou porotou, ktorá prispieva k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností v oblasti umeleckej tvorby i v oblasti procesu technického
spracovania jednotlivých filmových diel.
Do tohtoročnej krajskej súťaže bolo prihlásených 25 filmových diel od 18 autorov z regiónov Kysúc, Turca, Oravy a Liptova.

O filmoch rozhodovala odborná porota  v zložení: MgA. Roman Varga, Mgr. art. Vladimíra Hradecká, obaja z Bratislavy a Mgr. art. Lukáš Marhefka zo Starej Ľubovne.

Ocenených bolo 11 filmov, z ktorých 8 je z produkcie liptovských filmárov. Celoslovenské kolo sa bude konať 9. - 11.6.2017 v Nitre.


Výsledková listina:

Kategória I – do 16 rokov
dokument
I. cena ZUŠ Turčianske Teplice:  Ján Nehoslav Vrabec

Kategória II – do 21 rokov
neobsadená

Kategória III – nad 21 rokov
reportáž
1 cena: Ján Kuska:  PANtastický festival
2 cena: Michal Mačička:  Americký astronaut James Irwin v Liptovskom Hrádku
3 cena: Iveta Krupárová, Pavol Piroha:  Dráma na Kľačianskej podkove

Čestné uznanie:
Pavol Piroha, Iveta Krupárová:  Goralské slávnosti  v Ždiari
Iveta Krupárová, Pavol Piroha:  Krňohy vo Valaskejdokument
1 cena: Ľubor Patsch:   Sochy a obrazy Andiky Berákovej
2 cena: Ján Kuska:  Ján Kudlička: Transformácie
3 cena: Miroslav Ciglian:  Tobi or not to be
Čestné uznanie:
Ľubor Patsch: Horám treba rozumieť


Videoklip
1 cena: Ján Capko: Kamenný chodníček
2 cena: Ľuboš Trizna, Ľubomír Nikoli:  Si mojím anjelom
3 cena: Ľubor Patsch -   700 rokov Liptovského Hrádku


Minútový film
čestné uznanie:
Michal Koliba a Michaela Potočárová:  V ohni

Animovaný
1 cena: Peter Uhliar – Bojovník

 
Podujatia LKS - apríl 2017
Pondelok, 03 Apríl 2017 08:59
Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

apríl 2017

KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom.
termín, miesto: pondelok 15:00-17:45
utorok 9:30-12:15
streda 15:00-17:45
štvrtok 9:30-12:15
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)


KLUB KERAMIKÁROK
Stretnutie členov klubu
termín, miesto: utorok 16:00 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)


JARNÝ SALÓN (propozície), (plagát),
28. ročník regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálneho výtvarného umenia
termín, miesto: do 15. apríla 2017  utorok – sobota 10:00-17:00 hod.
Liptovský Mikuláš – Centrum Kolomana Sokola

usporiadatelia: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Liptovská galéria P. M. Bohúňa L. Mikuláš

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (plagát), (propozície),
63. ročník obvodného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pre okres Liptovský Mikuláš
termín, miesto: 3. – 4. apríla 2017 o 9:00 hod.
Liptovský Mikuláš – Centrum voľného času Nábr. Dr. A. Stodolu

usporiadatelia:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Centrum voľného času Nábr. Dr. A. Stodolu

AMFO (propozície), (plagát)
45. ročník regionálnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby
termín, miesto:  6. 4. – 5. 5. 2017 pon – pia 8:00 – 15:00 hod.
vernisáž výstavy 6. 4. 2017 o 16:30 hod.
L. Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol


PRI PRAMEŇOCH KRÁSY
Regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov.
termín, miesto:  regionálne kolo prebehlo výberom

CINEAMA (propozície), (plagát)
50. ročník Neprofesionálneho filmu v Liptove – krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja

termín, miesto:  8. 4. 2017 o 9:00 hod.
L. Mikuláš – klubovňa LKS v NKP Čierny orol


TVORIVÁ DIELŇA PRE RECITÁTOROV
TD pre recitátorov Hviezdoslavovho Kubína pre okres Ružomberok – príprava postupujúcich recitátorov do krajského kola súťaže
pod odborným vedením
termín, miesto:  8. 4. 2017 o 9:00 hod.
Ružomberok – CVČ Elán, Plavisko

usporiadatelia:    Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš
Centrum voľného času Elán Ružomberok

KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
– keltské umenie
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom.
Je potrebné sa vopred prihlásiť.
termín, miesto: 29. 4. 2017 od 9:00 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)


TVORIVÁ DIELŇA PRE RECITÁTOROV
TD pre recitátorov Hviezdoslavovho Kubína pre okres Liptovský Mikuláš – príprava postupujúcich recitátorov do krajského kola súťaže
pod odborným vedením
termín, miesto:  15. 4. 2017 9:00 hod.
Liptovský Mikuláš  - klubovňa LKS v NKP Čierny orol


VYJADRI SA UMENÍM
Lektorovanie na školách na tému sociálne schopnosti a umenie. Témy sú street foto, portrét, dokumentárny a dramatický námet. Odborný lektor Mgr. Petr Turoň
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja

termín, miesto:  apríl 2017             
školy v regióne Liptov
Liptovské kultúrne stredisko, Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950 Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ; www.lks.sk

 
Tlačová správa - SPOZASTIEN 2017
Pondelok, 27 Marec 2017 12:37
MajDur- koncert a krst CD „Spozastien“
V sobotu 25. marca 2017 sa mi dostalo veľkej cti stať sa krstnou mamou nového, prvého hudobného CD nosiča mladej mikulášskej kapely MajDur pod názvom „Spozastien“. Samotnému krstu predchádzal hudobný koncert, ktorý sa konal v klubových priestoroch Liptovského kultúrneho strediska za početnej účasti poslucháčov a návštevníkov. CD nosič je zaujímavou prezentáciou zhudobnenej osobnostnej lyriky jedného z členov Mariána Petráša, ktorý nielen tvorí texty, ale je autorom hudby, spieva a hrá na gitare. Druhým členom zoskupenia je Juraj Petráš, hráč na kontrabas. Hosťujúcimi speváčkami boli Alžbeta a Zuzana Palanové a perkusionista Michal Bartánus. Na koncerte odprezentovali 11 autorských piesní, ktoré sú melodicky svieže a zaujímavé myšlienkovými výpoveďami autorských textov, ktoré boli vydané aj v podobe textového zborníka pod názvom        „Za(bá)snený„ Marián Petráš. Súčasťou koncertu bola aj fotografická prezentácia prác študentky ŠUV z Ružomberka v odbore fotografický dizajn Simony Lomnickej, ktorá sa postarala  o celkovú fotopropagáciu CD i koncertu.
Toto zoskupenie má za sebou niekoľko úspešných koncertov a pesnička „4 steny“ zabodovala aj na rádiu FM v relácii Demovnica, ktorá dáva do popredia nahrávky nových slovenských autorov.
Prajeme im veľa ďalších tvorivých hudobných nápadov a nadšených poslucháčov.

Mgr. art. Miroslava Palanová
riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska 
Tlačová správa - Orava v Liptove 2017
Pondelok, 13 Marec 2017 06:57
Tlačová správa Orava v Liptove
Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom pripravilo vo výstavných priestoroch LKS výstavu Orava v Liptove. Výstava predstavuje práce 15 autorov z Oravy, ktorí svojimi rôznorodými maľbami a grafikami prezentujú svoju tvorbu v Liptove. Vernisáž výstavy sa konala vo štvrtok 9. marca 2017 a expozícia  bude sprístupnená do 31.3.2017 vo výstavných priestoroch Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši.

Mgr. art. Mária Vašicová
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
www.lks.sk

 
Podujatia LKS - marec 2017
Streda, 01 Marec 2017 07:52
Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

marec 2017

KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
Kreslenie v klube neprofesionálnych výtvarníkov s lektorom Mgr. art.  Róbertom Močiliakom.
termín, miesto: pondelok 15:00-17:45
utorok 9:30-12:15
streda 15:00-17:45
štvrtok 9:30-12:15
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)


KLUB KERAMIKÁROK
Stretnutie členov klubu.
termín, miesto: utorok 16:00 hod.
L. Mikuláš – remeselné dielne  LKS (Nám. osloboditeľov – Obvodný úrad)


FOTOTROJLÍSTOK
Výstava fotografií troch liptovských fotoklubov – z Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku a Ružomberka.
termín, miesto: do  3. marca 2017  pon-pia 8:00-15:00 hod.
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol


FOTOTROJLÍSTOK (plagát)
Výstava fotografií troch liptovských fotoklubov – z Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku a Ružomberka.
termín, miesto: 8. – 31. marca 2017  pon-pia 7:00-18:00 hod.
Liptovský Hrádok  – Galéria Na schodoch

organizátor: Liptovské kultúrne stredisko, ArtŠtúdio Liptovský Hrádok

JARNÝ SALÓN (plagát), (tlačová správa)
28. ročník regionálnej súťaže a výstavy
neprofesionálneho výtvarného umenia
termín, miesto: 4. marca  – 15. apríla 2017  utorok – sobota 10:00-17:00 hod.
vernisáž výstavy 4. marca 2017 o 14:00 hod.
v programe účinkuje Kamila Dropová
Liptovský Mikuláš – Centrum Kolomana Sokola

usporiadateľ:     Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, Liptovská galéria P. M. Bohúňa L. Mikuláš

JÁNOVAČKA
Hudobno-tanečno-spevný komponovaný program Folklórneho súboru Váh, TK JESSY, speváckej skupiny Čriepky.
termín, miesto: 4. marca 2017 o 17:00 hod.
Liptovský Mikuláš – Dom kultúry veľká sála

usporiadateľ:     FS Váh, Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš

ORAVA V LIPTOVE (plagát), (tlačová správa)
Výstava výtvarných prác výtvarníkov z Oravy.
termín, miesto: 9. – 31. marca 2017 pon – pia 8:00 – 15:00 hod.
vernisáž 9.3.2017 o 16:00 hod.
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol
organizátor: Liptovské kultúrne stredisko, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

CYKLICKÉ VZDELÁVANIE OCHOTNÍKOV (plagát)
Vzdelávacie podujatie pre divadelných ochotníkov.
Podujatie je financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia
spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja

Termín, miesto: 11. a 12 marca 2017 a 18. a 19. marca 2017
KS Smrečany, KD Liptovský Peter


DIVADLO DEŤOM (propozície), (výsledky)
17. ročník regionálnej postupovej súťažnej prehliadky detskej dramatickej
tvorivosti a divadiel dospelých hrajúcich pre deti
termín, miesto: 24. marca 2017  
Likavka – kultúrny dom


SPOZASTIEN (plagát),
Krst CD MAJ.DUR – SPOZASTIEN a výstava fotografií Simony Lomnickej.
MAJ- dur - dvojica hrajúca osobnostné piesne a zhudobnené básne za hudobného sprievodu akustických nástrojov v štýle folku.
Simona Lomnická je študentkou ŠUV v Ružomberku, odbor fotografický dizajn.
Všetkých ich spája záujem o tradičnú kultúru a umenie.
termín, miesto: 25. marca 2017 o 18:00 hod.
Klubovňa LKS v NKP Čierny orol


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (propozície), (plagát), (výsledky)
63. ročník obvodného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pre okres Ružomberok
termín, miesto: 28. – 29. marca 2017 o 9:00 hod.
Likavka – kultúrny dom


LIPTOVSKÁ OCHOTNÍCKA SCÉNA 2017 (plagát), (výsledky)
14. ročník súťaže amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých – výberové kolo
termín, miesto: marec 2017
domáce alebo hosťujúce scény ODS v LiptoveLiptovské kultúrne stredisko, Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981, 0905 832 950 Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Rýchly prístup


Partneri

 © 2017 Liptovské kultúrne stredisko, Liptovský Mikuláš
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.