Tlačová správa - Belopotockého Mikuláš 2017 po Tlač
BELOPTOCKÉHO MIKULÁŠ

Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja bolo v dňoch 9. – 11. júna 2017 hlavným organizátorom 43. ročníka BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠA celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho divadla dospelých v spolupráci s Domom kultúry a Dierou do sveta – kultúrnym centrom v Liptovskom Mikuláši. Podujatie bolo financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja a mesta Liptovský Mikuláš. Divadelný maratón deviatich súťažných predstavení prebiehal na doskách javiska Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši za výdatnej podpory divákov v hľadisku. Odbornej a širokej diváckej verejnosti sa predstavili amatérske divadelné súbory z Kladzian, Levíc, Bánoviec nad Bebravou, Ružomberka, Tisovca, Trnavy, Brezna, Hrnčiaroviec na Parnou a Liptovského Mikuláša.  
Hosťom prehliadky bolo Divadlo Alexandra Duchnoviča z Prešova s predstavením Moskva – Petušky.  
Odborná porota hodnotila jednotlivé súťažné inscenácie a viedla rozborové semináre s účastníkmi prehliadky v kultúrnom centre Diera do sveta. Pracovala v zložení: predseda: Mgr.art. Ján Šimko, členovia: Mgr. Miroslav Dacho, ArtD., Ing. arch. Mgr. art. Michal Lošonský, Mgr. art. Silvia Vollmann, Mgr. Pavla Musilová, ArtD.
Súťažné predstavenia a atmosféru divadelnej prehliadky dokumentoval festivalový denník a videozáznamy na facebookuvej stránke Belopotockého Mikuláša. Redakčná rada denníka pracovala pod vedením Mgr. art. Mateja Mošku v zložení Mgr. art. Martina Mašlárová, Mgr. art. Miloslav Juráni, Mgr. Andrej Opálený a Martinka  Beňová. Foto a videodokumentáciu zhotovili Mgr. art. Peter Kováč, Mgr. art. Mária Vašicová a Matej Kováč.  

Prehliadku počas troch dní moderovali Mgr. Mária Grajciarová a Mgr. Roman Hapčo.

V rámci vzdelávania ochotníkov bola do programu prehliadky zaradená prednáška o trendoch v európskom divadle po roku 2000 Mgr. art. Jána Mikuša pod názvom Divadlo v 21. storočí.  

Ocenené divadelné súbory Bánovské pokútne divadlo BáPoDi s inscenáciou Hráme našim jubilantom v réžii Silvestra Lavríka a Divadelná skupina DISK z Trnavy s inscenáciou Continuo Hommage a Milan Brežák v réžii Blaha Uhlára boli odporučené programovej rade Scénickej žatvy na zaradenie do programu  vrcholnej národnej prehliadky divadelných súborov Scénická žatva 2017 do Martina, ktorá sa uskutoční 25. – 29. augusta 2017 v Martine.


Individuálne ocenenia získali Renáta a Štefan Jurčovci z Teátra Komika v Leviciach za námet  a výskum k inscenácii Kiplling versus Thákur, Gabriel Obernauer z Divadelného súboru Jána. Chalupku mesta Brezno za herecký výkon v inscenácii Spálená večera. Divadlu Apostrop ZUŠ J. L. Bellu z Liptovského Mikuláša bola udelená cena za herecké výkony v inscenácii MADE IN POLAND s prihliadnutím na mimoriadnu kreáciu Jozefa Košíka v postave Bohuša.

PhDr. Eva Štofčíková
metodik pre amatérske divadlo LKS
0903 811 712, 0918572593, 0905832950
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript