2014 - Liptov vo fotografii - propozície Tlač
Propozície: http://www.lks.sk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=149&&Itemid=87