Tlačová správa - Divadlo objektívom fotografov z Liptova Tlač
Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti  Žilinského samosprávneho kraja otvorí vo štvrtok 3. decembra 2020 výstavu  – Divadlo objektívom fotografov z Liptova v priestoroch Liptovského kultúrneho strediska.
Počas roku 2020, ktorý bol venovaný slovenskému divadlu, Liptovské kultúrne stredisko navrhlo členom neprofesionálnych  fotoklubov Liptova aby svoju tvorbu zamerali na divadelnú tematiku a divadelné predstavenia. Počas roku 2020 sa aj  napriek vzniknutej pandemickej situácii (Covid 19) realizovali  podujatia ako Liptovská ochotnícka scéna, festival LiptovDIV, Divadelná udalosť pri príležitosti 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku, ako aj  divadelné predstavenia ochotníckych divadelných súborov v obciach a mestách regiónu Liptov (Ploštín, Likavka, Ľubeľa, Partizánska Ľupča, Ružomberok, Liptovský Mikuláš...). Liptovské kultúrne stredisko  na základe výberu z prác liptovských fotografov na danú tému pripravilo fotodokumentačnú  výstavu, ktorá mapuje divadelné súbory a ich činnosť počas roku 2020.  Partnermi projektu sú členovia fotoklubov Liptova:  Fotoklub RK 1924 a Fotoklub pri Liptovskom kultúrnom stredisku. Odborným garantom projektu  je  Mgr. art. Jakub Jančo, liptovský rodák, profesionálny fotograf.
Zámerom a cieľom  projektu bola snaha podporiť  činnosť členov fotoklubov Liptova a  dať im možnosť v spolupráci s ochotníckymi divadelnými súbormi vyskúšať si prácu s fotoaparátom v interiéri pri umeleckom procese, kde sa dajú za pomoci svetla vytvoriť rôzne štylizované fotografie s umeleckým a dokumentárnym rukopisom. Ďalším zámerom LKS bolo  zmapovanie súčasnej tvorby ochotníckeho divadla v Liptove a záverečnou výstavou ju predstaviť  širokej verejnosti.
Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Výstavu – Divadlo objektívom fotografov z Liptova – si môžete pozrieť v klubových priestoroch Liptovského kultúrneho strediska do 29. januára 2021 v pracovných dňoch od 8:00 – 15:00 hod.

Mgr. art. Mária Vašicová
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
tel.: 044/5522981
mobil: 0905832950
www.lks.sk