Tlačová správa - Svet v nás 2014 Tlač

Svet v nás
nesie názov výstava  obrazov dvoch talentovaných výtvarníčok, Evy Poliakovej a Gabiky Grešovej - členiek Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku.
Klub neprofesionálnych výtvarníkov vznikol v roku 2010 na podnet práve jednej z nich Evky Poliakovej, kedy ona hľadala možnosti svojho umeleckého rastu práve navštevovaním výtvarných školení pod odborným vedením.
Počas štyroch rokov tvorby pod vedením lektora, Mgr. art. Róberta Močiliaka  vzniklo množstvo krásnych obrazov, ktoré predstavujú obe výtvarníčky na spoločnej výstave, ktorá je inštalovaná v klubovni LKS v múzeu NKP Čierny orol.
Gabika Grešová - miluje a obdivuje krásu, rôznorodosť a dokonalosť prírody, čo sa prejavuje aj v jej tvorbe. Záujem o prírodné motívy a citlivý prístup k modelu sa prejavuje spracovaním detailov v rôznorodosti ich štruktúry a jemnou farebnosťou. Jej dielo sa stáva spojením reálneho, videného, vnímaného a cíteného. Vo vnímaní krajiny a jej vystihnutí využíva popri pozorovacom talente aj jemnú mieru abstraktného zobrazenia. Nemá jednostranné zameranie, čo sa týka výtvarnej techniky. Medzi jej prácami sú maľby temperou a olejom, aj kresby uhlíkom, pastelom a tušom. Zaujala ju aj hravosť enkaustiky, kde sa práve štrukturálna rôznorodosť stáva nosným prvkom jej diela.
Aj  keď aktívne tvorí len necelé štyri roky, zaznamenala už prvé úspechy. Spolu s ostatnými umelcami z klubu neprofesionálnych výtvarníkov vystavovala svoje práce vo výstavných priestoroch Liptovského kultúrneho strediska Liptovský Mikuláš v októbri 2011. V marci 2012 v súťaži neprofesionálnych výtvarníkov - „23. Jarný salón“ získala hlavnú cenu, čím postúpila do krajského kola súťaže „Výtvarné spektrum“ v Čadci. V októbri 2012 opäť vystavovala svoje diela s ostatnými výtvarníkmi na výstave v LKS pod názvom Môj Liptov, kde boli prezentované hlavne práce z plenéru v Žiarskej doline, ktorého sa spoločne zúčastnili v júli 2012. V marci 2013 a 2014 v 24. a 25. ročníku súťaže neprofesionálnych výtvarníkov „Jarný salón“ získala čestné uznanie. V r. 2013 mala v rodnom meste Sabinov prvú samostatnú výstavu svojich prác pod názvom Návraty.
Eva Poliaková - ku  svojej veľkej záľube -  maľovaniu  - sa dostala v roku 2008. Aby  svojou tvorbou  mohla podať výpoveď  rokmi nazhromaždených umeleckých  túžob   a vedieť lepšie vnímať okolitý svet,  kreatívnejšie  vyjadrovať svoje pocity na plátne, v  rokoch 2009 - 2011 si dopĺňala vzdelanie  na Základnej umeleckej škole  - výtvarný odbor v Liptovskom Hrádku. Svoju tvorivú činnosť  tiež konzultovala   s akademickým. maliarom Karolom Feňvešom  a akademickým maliarom Pavlom Petrášom. Okrem toho sa  v  roku 2010 stala členkou Klubu  neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku  v Liptovskom Mikuláši, kde sa pravidelne stretáva a tvorí spoločne s inými výtvarníkmi pod  odborným vedením Mgr. art. Róberta  Močiliaka. Okrem toho sa zúčastňuje  rôznych  výtvarných plenérov,  odborných kurzov, školení, vernisáží a  všetkých  výstav  neprofesionálnych výtvarníkov. Svoju tvorbu dosiaľ predstavila   na regionálnych, krajských a celoslovenských výstavách  v    Liptovskom Mikuláši, v Ružomberku, v Martine  a v Oščadnici. Od roku 2010  je aj členkou ART štúdia Liptovský Hrádok. V  rámci tohto členstva  každoročne predstavuje svoju tvorbu  v Národopisnom múzeu  v  Liptovskom Hrádku.  V roku 2010 - mala svoju prvú samostatnú  autorskú výstavu v  poľskom Krosčenku. Poľskej verejnosti predstavila cca 25  výtvarných  prác. Za svoju tvorbu  v   rokoch 2011, 2012, 2014  získala    na regionálnej  súťažnej výstave  v Liptovskom Mikuláši  - Jarný salón -  Cenu a diplom.
Takmer 60 vystavených obrazov oboch výtvarníčok môže vidieť  do 30.7. 2014 v pracovných dňoch od 8.00 - 15.00 hod v Liptovskom kultúrnom stredisku v Liptovskom Mikuláši.Beata Kuviková
odborný metodik pre výtvarníctvo
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
044/5522981
0905832950