Tlačová správa - Jarný salón 2014 Tlač

Tlačová správa  - 25. Jarný salón

Dňa 16.3.2014  sa vo výstavných priestoroch Liptovského kultúrneho strediska otvorili pomyselné brány  jedného  z najkrajších a najočakávanejších podujatí  neprofesionálneho výtvarníctva v našom regióne.
Jarný salón má už tradične svoje miesto v kalendári kultúrnych aktivít Liptovského kultúrneho strediska  a liptovskí výtvarníci opäť prijali pozvanie k prezentácii svojich najnovších diel.


 Jarný salón oslovuje čoraz viac tvorcov, ľudí ktorí popri svojej profesionálnej dráhe objavili v sebe aj nezanedbateľný talent a snažia sa obhajovať pred nami svet nevidenej krásy,  snažia sa vytvárať v dnešnom pretechnizovanom svete mágiu pokoja a krásy, vyhnať z neho stereotyp a chaos a prostredníctvom svojich tvorivých výpovedí vniesť doň nové hodnoty. Je obdivuhodné, že dokážu a sú  ochotní prezentovať svoje diela  a odkrývať prostredníctvom nich svoje vnútorné prežitky a postoje, svoje videnia sveta. Účasť na výstave prijali aj noví výtvarníci, ktorí vo svojom živote  objavili potrebu tvorby  a prichádzajú do Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku. Práve stretávanie sa v Klube im umožňuje širokú bázu vzájomnej konfrontácie, pozdvihuje ich sebavedomie a nabáda k tvorbe. Prostredníctvom spoločných výstav im pomáha zviditeľniť sa a vstúpiť do povedomia ľudí.  Sú to ľudia skromní, citliví, svoj talent si vážia a chcú svoju tvorbu adresovať všetkým. Teší nás, že sa tu znova stretávame s novými  mladými tvorcami zo ŠÚV Ružomberok, ktorí majú na Jarnom salóne už tradične svoje miesto.
Do 25. ročníka Jarný salón prihlásilo svoje diela 73 výtvarníkov s 215 dielami.
Odborná porota v zložení: PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová PhD., Mgr. Robert Kandrík a akad. mal. Ján Hrnčiarik ocenili a odporučili k prezentácii a rozhodli o postupe vybraných diel k účasti do krajského kola „Výtvarné spektrum“ v Čadci.
Hlavnú cenu sa porota rozhodla udeliť Miroslavi Janovcovi z  Liptovského Mikuláša za kolekciu olejomalieb Liptov.  Ceny získali : Rastislav Frič z Ružomberka, Stanislava Smiešková z Liptovského Mikuláša, Judita Feňvešová z Liptovského Hrádku a Želmíra Lišuchová z Liptovského Hrádku. Cenu Liptovského kultúrneho strediska získal Pavol Lofaj z Likavky. Porota taktiež udelila 18-tim výtvarníkom čestné uznania: Ľubomírovi Vierikovi, Milanovi Mikolášovi, Jánovi Brnoliakovi, Ing. Antonovi Lucinkiewiczovi, Jane Tuliovej, Štefanovi Packovi, Matejovi Antolovi, Eve Poliakovej, Anne Fábryovej, Ružene Kozárovej,   Alojzovi Jánskemu, Monike Pustajovej, Ľubomírovi Hajdučíkovi, Alene Fiačanovej, Gabriele Grešovej, Irine Slaninkovej, Oľge Dzúrovej, Inge Sekey.                                                                     
Všetky ocenené diela postúpia  na krajskú súťaž , ktorá sa bude konať 16.5.2014 v Turzovke. Oceneným výtvarníkom blahoželáme a prajeme úspešnú prezentáciu svojich diel na krajskej a celoslovenskej súťaži Výtvarné spektrum.
Všetkým našim výtvarníkom  želáme veľa ďalšej tvorivej práce  a návštevníkom prajeme radosť zo zážitku  prostredníctvom tejto výstavy.Beata Kuviková
odborný metodik pre výtvarníctvo a umelecké remeslo
Liptovské kultúrne stredisko
Ul. 1. mája 28/196
031 01  Liptovský Mikuláš
www.lks.sk
044/5522981
0905832950