Tlačová správa - tanečná dielňa osobnosť Vojto Littva 2014 Tlač

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo cez víkend 21. - 23. 3. tanečnú dielňu venovanú jedinečnej tanečnej osobnosti a žijúcej legende tanečného umenia, pánovi Vojtovi Littvovi z Liptovských Sliačov.

Tanečnú dielňu pripravilo stredisko s cieľom priblížiť záujemcom o tanečné umenie tanečné majstrovstvo Vojta Littvu.  Samozrejme lepšie miesto ako priamo jeho rodisko Liptovské Sliače sme nájsť nemohli. Obec Liptovské Sliače dlhodobo aktívne spolupracuje s Liptovským kultúrnym strediskom a pri mnohých podujatiach nám veľmi pomáhajú a vychádzajú v ústrety. Inak tomu nebolo ani v tomto prípade.
Zámerom tanečnej dielne bolo najmä vzdať poctu významnému tanečníkovi a jeho umeniu. Práve to, že medzi súčasnými generáciami tanečníkov sú obdivovatelia jeho umenia, ktorí majú chuť a nadšenie oboznámiť sa s jeho mimoriadne náročným, ale určite jedinečným tanečným prejavom, bolo pre nás veľkou motiváciou pri príprave tohto podujatia.
Ďalším  zámerom organizátorov  bolo metodicky prispieť k príprave tanečníkov na krajské a neskôr celoštátne kolo súťaže Šaffova ostroha v kategórii A- tanečná osobnosť, ktorá je už druhý rok venovaná práve pánovi Littvovi. Účasť na dielni však nie je podmienkou účasti na súťaži sólistov tanečníkov Šaffova ostroha.
Lektorom tanečnej dielne bol František Morong. Teoretickej časti, kde sa účastníci oboznámili s históriou obce Liptovské Sliače a jej významnými osobnosťami, ktorých bolo nemálo,  sa venovali Mária Palasthyová a Alenka Balážecová. Korepetítorom dielne bol harmonikár Jozef Chovanec. Tanečná dielňa tak účastníkom poskytla možnosť spoznať obec Liptovské Sliače v širšom zábere a tým aj lepšie pochopiť prostredie a oblasť, z ktorej vzišli významné osobnosti slovenského folklóru (B. Kubánková, K. Ondrejka, H. Hulejová, J. Kubánka, A. Grelová, V. Littva).   
V tanečných blokoch sa postupovalo rovnakým spôsobom. Najskôr sa tanečníci zoznámili so základnou motivikou typickou pre obec. V jednoduchých motivických väzbách a ich kombináciách sa snažili osvojiť si sliačanský tanečný štýl. V druhej časti sa už venovali práci s archívnym záznamom, k jeho analyzovaniu a prepisu do tanečných celkov.

Náročnú prácu na sále určite kompenzovalo osobné stretnutie s pánom Vojtechom Littvom a jeho synom Igorom Littvom. V spoločnej debate sa podelil s mladými tanečníkmi o svoje skúsenosti, zážitky, názory a rady. Stretnutie  bolo veľkou motiváciou pre všetkých účastníkov a obrovskou cťou, že pán Littva prišiel medzi nich a podporil ich v ďalšej práci.

Je samozrejmé, že tanečný prejav každého tanečníka je jedinečný. Jeho akékoľvek napodobňovanie je vždy len snahou o kópiu. Cieľom organizátorov tanečnej dielne však nebolo kopírovať, ale predstaviť si a spoznať jeho tanečné umenie a prejav, oboznámiť s ním ďalšie generácie tanečníkov z celého Slovenska, dať im možnosť rozšíriť si svoje tanečné schopnosti a vedomosti a aj týmto spôsobom prispieť k šíreniu záujmu mladých ľudí o tradičnú kultúru a najmä o jedinečnú obec Liptovské Sliače a jej osobnosti.


Ing. Michaela Košová
metodik pre tanec, folklór a voľnočasové  aktivity
Liptovské kultúrne stredisko
tel.: 044/5522981
mobil: 0905 832 950
www.lks.sk
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript