Tlačová správa - Detský folklórny festival v Likavke 2016 Tlač
Detský folklórny festival po 41. krát v Likavke

Obec Likavka už viac ako 40 rokov pripravuje pod hradom Likava oslavu  pre všetky tancachtivé deti a milovníkov folklóru. V tomto roku sa festival „Pod likavským hradom“ konal v sobotu 28.5.2016.
Podľa slov starostu obce Mariana Javorku  je festival venovaný deťom, tou najväčšou udalosťou a slávnosťou v obci Likavka a pre obyvateľov obce a blízkeho okolia je skutočným sviatkom.
História festivalu sa začala písať v 70-tych rokoch minulého storočia.  Prvého ročníka (v roku 1971) sa zúčastnilo 350 účinkujúcich a 2500 návštevníkov. Je až neuveriteľné, že napriek mnohým prekážkam, dokonca vynechaniu štyroch ročníkov festivalu (v rokoch 1986 - 1990) táto tradícia prežila až do 21. storočia.

Festival sa počas 40 ročnej existencie vyprofiloval do dvoch dôležitých rovín. Prvou je bezpochyby prezentácia folklóru prostredníctvom detských folklórnych súborov. Detské hry, piesne a tance z regiónu Liptov, ale aj širšieho okolia, tak dostávajú možnosť osloviť široký okruh divákov, inšpirovať ďalšie deti k pôsobeniu v takýchto zoskupeniach a napokon vzdať hold a úctu  ich nenahraditeľnému kultúrnemu prínosu.  Druhou črtou festivalu, je jeho súťažný charakter. Raz za dva roky sa totiž Detský folklórny festival stáva aj podujatím celoštátnej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov. Ten do Likavky zavíta opäť v roku 2017.  

41. ročník detského folklórneho festivalu začal svoj program  sprievodom obcou Likavka. Zvyšok programu sa už konal na športovom ihrisku v Likavke, nad ktorým držal stráž hrad Likava. Program festivalu otvorili najmenší tanečníci z domácej materskej školy a po nich ich starší kamaráti z DFS Likava. Z ostatných kútov Liptova sa predstavili: DFS  Pramienok a Ďumbier z Liptovského Mikuláša, Cindruška a Majerán z Liptovského Hrádku, hostia festivalu  DFS Šariš z Prešova, FS Topľan z Giraltoviec a DFS Pilsko z Oravského Veselého. Program folklórnych kolektívov uzavrela domáca folklórna skupina Likava.
Vzácnym hosťom festivalu bolo hudobné zoskupenie Cigánski diabli.
Podujatie zastrešuje obec Likavka a Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
A tento rok sa „zastrešenie“ naozaj zišlo. Premenlivé májové počasie mierne sťažilo priebeh festivalu, ale ani dažďové kvapky neubrali detským interpretom na veselosti a chuti ukázať, čo všetko vedia. Vďaka prekrytiu hľadiska aj javiska program pokračoval za výraznej diváckej podpory.

Veľké poďakovanie a obdiv patrí nie len všetkým vedúcim folklórnych kolektívov, ale aj obci Likavka, ktorá v neľahkej ekonomickej situácii nepoľavila zo svojich aktivít a prispieva významnou mierou k udržaniu úrovne festivalu a k jeho samotnej existencii.
Predstavitelia obce Likavka a vedúci detských folklórnych kolektívov a ich vytrvalá práca  sú zárukou toho, že sa na krásne zážitky „Pod likavským hradom“ môžeme tešiť aj v budúcom roku.

Podujatie z verejných prostriedkov podporil Fond na podporu umenia.


Ing. Michaela Košová
metodik pre folklór LKS

foto: Tibor Šuľa