Programový plagát - Festival detského divadla v Liptove 2018 Tlač