Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši Tlač
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Hlavné poslanie

- vytvára podmienky pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovej umeleckej činnosti
- podporuje, oživuje a uchováva tradičnú ľudovú kultúru
- realizuje kultúrne vzdelávanie a voľnočasové aktivity pre široký okruh záujemcov v rámci územnej pôsobnosti
- poskytuje poradenstvo organizátorom kultúrno-osvetovej činnosti, jednotlivcom a kolektívom ZUČ, občianskym združeniam z oblasti kultúrno-osvetovej činnosti

Z histórie
- 22. 1. 1953 vznik organizácie Okresný dom osvety uznesením Rady ONV č. 59 obdobie hľadania najsprávnejšej organizačnej formy práce

- rok 1961 Okresný osvetový dom
odborné vzdelávacie a poradenské stredisko pre dobrovoľných a profesionálnych osvetových pracovníkov

- rok 1972 Okresné osvetové stredisko
poslanie: rozvíjať osvetovú prácu, záujmové kultúrne aktivity, formy spoločenského života a kultúrnej rekreácie dospelých a mládeže
zriaďovateľ ONV Liptovský Mikuláš

- rok 1991 Regionálne kultúrne stredisko
organizácia pôsobiaca v zmysle osvetového zákona, ktorá na základe záujmov a potrieb občanov napomáha rozvoju kultúry v podmienkach miest a obcí
zriaďovateľ: Ministerstvo kultúry SR

- rok 1996 Hornoliptovské osvetové stredisko
včlenené rozhodnutím MK SR – 2367/1996 do Hornoliptovského kultúrneho centra bez právnej subjektivity

- rok 2002 Liptovské osvetové stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

- rok 2008 Liptovské kultúrne stredisko
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Doterajší riaditelia
Víteslav Šrol r. 1953 prvý riaditeľ zariadenia
Peter Rúfus 1. 3. 1954 – 31. 8. 1955
Ján Lukášik 1. 9. 1955 – 30. 4. 1966
Eugen Švec 1. 5. 1966 – 31. 7. 1970
Ján Vyparina 1. 8. 1970 – 27. 7. 1987
Ján Andaházy 28. 7. 1987 – 31. 3. 1988
Jaroslav Uhel 1. 4. 1988 – 30. 6. 1996
Mária Kubíková 1. 7. 1996 - 31. 10. 2008
Miroslava Palanová 1. 11. 2008 -

Výnimočnosť
Organizácia stála pri zrode celoštátnych a medzinárodných podujatí organizovaných v našom regióne:
- Folklórny festival Východná (rok vzniku 1952)
- Belopotockého Mikuláš (r.v.1954) - prehliadka amatérskych divadelných súborov
- Tatranský kamzík (r.v.1975) – medzinárodný festival neprofesionálneho filmu
- PAN (r.v.1993) – celoštátny festival pantomímy a pohybového divadla
- Deň chôdze (r.v.1997)
- UNICA 2007 - 69. svetový festival neprofesionálneho filmu

Pracovníci Liptovského kultúrneho strediska

Mgr. art. Miroslava Palanová, riaditeľka

PhDr. Eva Štofčíková, metodik pre divadlo a umelecké slovo

Ing. Michaela Košová, metodik pre folklór, nefolklórny tanec, voľnočasové aktivity

Beata Kuviková, metodik pre výtvarníctvo a ľudové remeslo

Miriam Stromková, metodik pre film, fotografiu a voľnočasové aktivity

Mária Bajsová, propagačná činnosť, dokumentácia, štatistika, administratíva, pokladník, mzdár

Ing. Ivana Šuňavcová, ekonóm, hospodár

Sídlo LKS:
Liptovský Mikuláš, Ul. 1. mája 28/196, historická budova Čierneho orla,  národná kultúrna pamiatka

Kontakt:
tel.: 044/5522981, 09050832950, 0918572593
fax: 044/5522981
riaditeľka: 0905832949

e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Z činnosti

1. Súťaže a prehliadky
Oblasť divadla:
Liptovská ochotnícka scéna – ochotnícke činoherné divadlo
Divadlo deťom – detská dramatická tvorivosť
Mikulášsky gašparko – bábkové divadlo
PAN – celoštátny festival pantomímy a pohybového divadla

Oblasť hovoreného slova
Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie a prózy
Štúrov Zvolen - rétorika
Rázusovie Vrbica – prednes poézie a prózy liptovských autorov
Lehotskej Trnovec –
Sárova Bystrica – súťaž mladých moderátorov

Oblasť folklóru
Pri prameňoch krásy – detské folklórne súbory
Nositelia tradícií – dedinské folklórne skupiny
Liptovské nôty - detský hudobný folklór
Hudobný folklór dospelých -
Tancuj, tancuj - súťaž choreografií folklórnych súborov
Pod Likavským hradom – celoštátna súťažná prehliadka a festival detských folklórnych súborov

Oblasť hudby a spevu
Festival zborového spevu s medzinárodnou účasťou
Zlatý štít Liptova - amatérske hudobné skupiny a sólisti s vlastnou tvorbou
s vlastnou tvorbou
Adventné vianočné koncerty
Bellove hudobné dni – prehliadka komornej hudby
Strunobranie – prehliadka sólistov a hudobných skupín v štýle folk, country

Oblasť výtvarníctva, fotografie a filmu
Jarný salón – neprofesionálne výtvarné umenie
Amfo a diafoto – neprofesionálna fotografická tvorba
Neprofesionálny film v Liptove
Deti a tradičná ľudová tvorba – tradičné ľudové umenie
Tvorivé záujmy človeka – ľudové umenie
Výtvarný Ružomberok – neprofesionálne výtvarné umenie
Rodinné video – neprofesionálny film
Tatranský kamzík – neprofesionálny film

2. Festivaly organizované v spolupráci
Folklórny festival Východná
Dolnoliptovské folklórne slávnosti pod Chočom - Lúčky
Celoliptovské dni matky Liptovské Sliače
Detský folklórny festival Pod skalkou – Ploštín
Belopotockého Mikuláš – festival ochotníckeho divadla, Liptovský Mikuláš
Folk Tatry – hudobný festival ozbrojených síl SR, Liptovský Mikuláš – Posádkový klub

3. Záujmové a voľnočasové aktivity
Deň chôdze - podujatie zamerané na najdostupnejšiu športovú aktivitu chôdzu
Zdravé žitie, zdravé starnutie – spôsoby zdravej výživy a životného štýlu
Múdra sova – vedomostná súťaž o zaujímavostiach danej lokality
Ekovedník, Ekovedníček – environmentálne podujatie pre deti
Jarné nápady – sprítomnenie zvykov a obyčajov danej lokality
V Rázusovie uličke – využitie Rázusovie domu na sprítomnenie života a diela súrodencov Rázusovcov
Maľujem svoj svet – výtvarná súťaž rómskych detí
Krajina slnka – prehliadka detských rómskych spevákov, tanečníkov...
Vtáčie Vianoce – environmentálne zameranie podujatia pre mladších žiakov
Stromček pre všetkých – nevšedná galéria vianočných ozdôb zhotovených väčšími i menšími deťmi

Vzdelávacie podujatia
Tvorivé dielne
- detské divadlo
- bábkové divadlo
- umelecké slovo
- pantomíma
- tanečné domy ľudového tanca
- batikovanie, paličkovanie
- dvor ľudových remesiel
- folklór

Spomienkové podujatia, jubileá a výročia
- Černovská tragédia - 100. výročie
- Príbeh mesta - 720. výročie
- Medailón k jubileu Ľudmily Štrkolcovej
- Komponovaný program k výročiu Jána Hálu
- Adam Matejka - medailón k jubileu filmového herca
- Andrej Guoth
- Samo Bohdan Hroboň
- Peter Bella Horal
- 100 rokov ochotníckej činnosti v Smrečanoch

Výstavy
- Teodor Andreas – autorská výstava
- Jaroslav Janovčík – autorská výstava
- Ladislav Milan – autorská výstava
- Fotografia 07 – kolektívna výstava 7 autorov
- Vladimír Antoška – autorská výstava
- Ján Trnovský – autorská výstava
- Prezentácia liptovských autorov na Kysuciach r. 2005

Edičná činnosť
zborníky, katalógy, metodické materiály, plagáty, pozvánky, publikácie