O nás Tlač
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.


Hlavné poslanie
- vytvára podmienky pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovej umeleckej činnosti
- podporuje, oživuje a uchováva tradičnú ľudovú kultúru
- realizuje kultúrne vzdelávanie a voľnočasové aktivity pre široký okruh záujemcov v rámci územnej pôsobnosti
- poskytuje poradenstvo organizátorom kultúrno-osvetovej činnosti, jednotlivcom a kolektívom ZUČ, občianskym združeniam z oblasti kultúrno-osvetovej činnosti