Tvorivosť bez hraníc a času - POĽSKO-SLOVENSKÉ VIANOCE 2011 - plagát Tlač
Remeselnícky liptovský dvor – výstava a prezentácia remeselníkov a amatérskych umelcov – POĽSKO-SLOVENSKÉ VIANOCE
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013
termín, miesto: 2. december 2011, Klubovňa LKS, Nádvorie Čierneho orla Liptovský Mikuláš
usporiadatelia: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, Stowarzyszenie Artystow Pieninskich Kroscienko nad Dunajcem