Mikroprojekt PL-SK/ZA/IPP/II/053 Tvorivosť bez hraníc a času - plagát 2011 Tlač
tvorivé remeselné dielne – predvádzanie slovenského tradičného remeselného umenia, výstava a prezentácia remeselníkov s výukou v konfrontácii s poľskými remeselníkmi
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013
termín, miesto: 3. september 2011, Kroscienko nad Dunajcem, Poľsko
usporiadateľ: Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, Stowarzyszenie Artystów Pienińskich