Tlačová správa - FILMFEST HRÁDOK 2019 Tlač
V piatok 22. februára 2019 v Dome kultúry v Liptovskom Hrádku primátor mesta Liptovský Hrádok  Mgr. Branislav Tréger, PhD. a riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska Mgr. art. Miroslava Palanová slávnostne otvorili 22. ročník medzinárodného filmového festivalu FILMFEST Hrádok 2019. Otvorenie festivalu bolo obohatené kultúrnym programom FS Majerán z Liptovského Hrádku.
Na podujatí, ktoré začínalo pred 22. rokmi pôvodne pod názvom Rodinné video - medzinárodná súťaž určená predovšetkým pre filmárov začiatočníkov mohli diváci v priebehu dvoch dní vidieť 59 filmárskych počinov od 33 jednotlivcov a 9 kolektívov. Porota v medzinárodnom zložení Mgr. art. Maksim Melnyk (Ukrajina), Mgr. art. Vladimíra Hradecká (Slovenská republika) a MgA. Karel Koula (Česká republika) to tento rok rozhodne nemala jednoduché. V rámci ôsmich blokov počas dvoch dní súťažných projekcií sa predstavili filmy z troch krajín, ktoré  súťažili v  súťažných skupinách:
-    filmári začiatočníci
-    mládež
-    pokročilí filmári
-    mojim mobilom

V skupine  pokročilých filmárov sa  filmárska tvorba rozdeľovala do 4 ďalších kategórií:
-    film o rodine
-    portrét
-    cestovanie, šport a aktivity
-    videoklip
Podujatie Filmfest Hrádok finančne podporuje najmä mesto Liptovský Hrádok  z rozpočtu mesta, ako aj formou finančnej dotácie pre OZ ART ŠTÚDIO. Spoluorganizátorom, ktorý participuje na podujatí finančne a organizačne je Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Technické zázemie dvojdňovému filmovému maratónu poskytol Ľubomír Kompiš (člen OZ ART Štúdio), Ľubor Patsch a Ivan Školuda.
Významným prínosom tohto podujatia bol okrem samotných filmárskych projekcií  odborný rozbor premietnutých filmov. Odborná porota festival hodnotila ako prínosný a mimoriadne dôležitý nielen pre jeho obsahovú náplň, ale aj pre svoju výnimočnú rodinnú atmosféru.


22. FILMFEST HRÁDOK
celoštátna súťaž neprofesionálnych filmov s medzinárodnou účasťou
22. – 23. február 2019 Liptovský Hrádok
VÝSLEDKOVÁ LISTINA

I. FILMÁRI ZAČIATOČNÍCI
1. cena    Eliška Knoppová  AKO TO BOLO DOSLOVA (Filmová tvorba pri ZŠ vo Vyhniach)

2. cena    Timotej Ziman VYNÁŠANIE MORENY (Filmová tvorba pri ZŠ vo Vyhniach)
3. cena    Ľubica Ligocká NIEČO MÁLO ZO SPOMIENOK  NA ROK 2018
čestné uznanie    
Ema Kúšiková a Sarah Procnerová ZAHRÁME SA (Filmová tvorba pri ZŠ vo Vyhniach)
Eliška Knoppová a Klára Lepeňová CESTA PIVA (Filmová tvorba pri ZŠ vo Vyhniach)


II. MLÁDEŽ
1.cena        Tomáš Bucher NÁPAD

2. cena        Tomáš Bucher RANNÉ PREBUDENIE
3. cena        Natália Krigovská, Denisa Belinová STONED (SPŠ Sov. Hrdinov, Svidník)
čestné uznanie    
Daniel Dobrík SOCHA SV. VAVRINCA (Centrum voľného času Košice)
Hanka Eliášová MAGICKÁ ŠKOLA (Zuš Ľ.Rajtera, Bratislava)


III. POKROČILÍ FILMÁRI
- Film o rodine
1.cena        Petr Baran RODINA

2.cena        Arnošt Lukeš MŮJ STRÝC OSCAR
3. cena       neudelená
čestné uznanie    
Alena Krejčová  UTAJENÁ VÝSTAVA

- Portrét
1. cena        Milan Ohurniak  ZO ŽIVOTA HORSKÉHO METEOROLÓGA

2. cena        Jan Vačlena S ÚCTOU KARLE
3. cena        Ján Kuska MODLITBA V SKLE
čestné uznanie    
Ian Woodward FROM BOHEMIAS WOODS AND FIELDS

- Cestovanie, šport, aktivity
1. cena        Peter Rybín MEDZIBODROŽIE

2. cena        Ľubor Patsch BARLATÓNCI NA SNEHU
3. cena        Alžbeta Kasanická ŠKÓTSKE DIÁRE
čestné uznanie    
Emil Chlebničan LETNÁ DOVOLENKA V TATRÁCH
Miroslav Kalach VLAKOM OKOLO SLOVENSKA

- Videoklip
1. cena        Stanislav Domanský  PSÁNO NA VODĚ

2. cena        neudelená
3. cena        neudelená
čestné uznanie    
Petr Turoň PIESEŇ BUDÚCNOSTI

IV. MOJIM MOBILOM
1.cena        neudelená
2.cena        neudelená
3.cena        neudelená

CENA PRIMÁTORA MESTA LIPTOVSKÝ HRÁDOK
Ľubor Patsch RUŽENKA

CENA LIPTOVSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA
Zdeněk Zbořil KOVÁŘ


Mgr. art. Mária Vašicová
odborný metodik Liptovského kultúrneho strediska
pre neprofesionálny film a fotografiu